Europaparlamentet studerar svensk asylmodell

Europaparlamentet skickar i slutet av veckan en delegation till Sverige och Stockholm för att inhämta fakta om det svenska asylsystemet och tillsamman med svenska åklagare utbyta erfarenheter om internationell brottsbekämpning. En av deltagarna i delegationen är den svenska socialdemokratiska parlamentsledamoten Anna Hedh.

På schemat står bland annat besök på Internationella åklagarkammaren Stockholm, Migrationsverket samt på Solna kommuns enhet för ensamkommande flyktingbarn.

- Jag är glad att EU är intresserat av hur Sverige arbetar med asylprövning och särskilt hur man tar om hand ensamkommande barn, ett område där vi kommit längre än de flesta andra medlemsstater, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S).

En presskonferens kommer att hållas på Europahuset, Regeringsgatan 65, klockan 15.00 fredagen den 3 maj.

FAKTA
Europarlamentet anordnar årligen ett flertal delegationsresor för att inhämta underlag för sitt lagstiftningsarbete. Tidigare har man bland annat besök ön Lampedusa i Italien och Budapest i Ungern. Delegationen består av medlemmar från parlamentets LIBE-utskott (medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor).

* * *

Anna Hedh
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 898 51 50
Epost: anna.hedh@ep.europa.eu

Staffan Dahl
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 473 94 44 81
Epost: staffan.dahl@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera