Färm till högnivå-seminarium i London

EU-parlamentariker Göran Färm (S) deltar på fredagen i en debatt på JP Morgan i London om hur krisen påverkar relationen mellan den brittiska finansindustrin och övriga Europa.

I panelen finns även EU-kommissionens generaldirektör för inre marknadsfrågor Jonathan Faull, den brittiska bankföreningens VD Angela Knight samt Soc&Dem-gruppens ledare i Europaparlamentet Hannes Swoboda.

”Det är viktigt att övertyga britterna om att ingen vinner på att de avskärmar sig från EU”, säger Färm. ”Europa behöver kompetensen och dynamiken i London, samtidigt som London är beroende av den reala ekonomin i resten av Europa för att kunna göra bra affärer.”

”Transaktionsskatten har tyvärr blivit en splittrande symbolfråga - med britterna som benhårda nej-sägare. Så borde det inte vara. Det råder bred enighet över de flesta gränser om att finanssektorn är underbeskattad. Vad diskussionerna nu borde handla om är att hitta en fungerande modell för att rätta till det problemet och samtidigt göra överdrivet risktagande mindre lönsamt”.

”Det ironiska är att britterna själva i sin stämpelskatt har en av de bäst fungerande transaktionsskatterna i världen. Den har under lång tid genererat goda intäkter och minimala störningar. Med en konstruktiv attityd borde det vara möjligt att sy ihop det upplägget med EU-kommissionens förslag till en europeisk finansskatt”, säger Göran Färm.

Göran Färm
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: 46 70 665 09 02

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. 32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera