Flygsäkerhet viktigt för Europaparlamentet

Europaparlamentet antog idag en resolution om den europeiska luftfarten i vilken man ökar trycket på kommissionen inför de förslag som kommissionen ska presentera i december.

- Vi har de senaste åren sett hur arbetsmarknaden inom flyget allt mer börjar likna ett vilda västern där flygbolag flaggas ut, säkerhetsmarginaler pressas och löner och arbetsvillkor dumpas av oseriösa arbetsgivare. För att stoppa denna utveckling krävs det att kommissionen och medlemsstaterna tar problemen på allvar och får på plats skarpare lagstiftning – innan allvarligare incidenter och olyckor inträffar, säger europaparlamentariker Jens Nilsson (S), ledamot i transportutskottet.

I resolutionen kräver parlamentet bland annat att den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten, EASA, ska få ett starkare mandat.

- Vi välkomnar att parlamentet nu hörsammat Socialdemokraternas krav om ett starkare europeiskt samarbete på detta område. Vi kan inte fortsätta låta säkerhetsfrågor falla mellan stolarna på olika nationella myndigheter, fortsätter Jens Nilsson.

För att försvåra att flygbolag ska kunna "regel-shoppa" och välja att registrera företaget i det land med de lägsta kraven för anställningstrygghet och säkerhet uppmanar parlamentet kommissionen att specificera definitionen av ett flygbolags huvudsäte.

- Detta har också varit ett av Socialdemokraternas krav och det är bra att parlamentet nu uppmärksammar problematiken, även om skrivningarna kunnat vara ännu skarpare, säger Jens Nilsson.

- Särskilt glädjande är att parlamentet i denna resolution gör en tydlig koppling mellan försämrade anställningsvillkor och sämre säkerhet och slår fast att man måste hantera dessa två frågor tillsammans, avslutar Jens Nilsson.

Kommissionen väntas presentera ett paket med förslag till lagstiftning och meddelanden om den europeiska luftfarten i början av december.

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar