Fortsatt utsläppsrea för det internationella flyget

Internationella flygningar till och från Europa kommer alltjämt att undantas handeln med utsläppsrätter. Det är resultatet av Europaparlamentets beslut att förlänga "Stop the Clock" i ytterligare tre år.

Europaparlamentets kammare röstade i förmiddags för en överenskommelse om framtida regler för flygsektorns medverkan i EU:s gemensamma system för handel med utsläppsrätter, ETS. Beslutet innebär att internationella flygningar till och från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) i ytterligare tre år undantas från ETS-systemet.

- För oss är det viktigt att vi kan nå ett globalt system för att minska flygets utsläpp. Dagens beslut innebär att internationella flygningar fortsatt friskrivs från att ta sitt klimatansvar. Det är en förlust för klimatet och strider mot tidigare EU-beslut, kommenterar Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

- Alla aktörer som orsakar skador i miljön ska delta i betalningen av de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Det är svagt att våra kollegor böjt sig för internationella påtryckningar och skrämselpropaganda från flygindustrin i den här frågan, säger Marita Ulvskog (S).

Bakgrund
EU beslutade redan 2008 att flygsektorn skulle inkluderas i det gemensamma systemet för handel med utsläppsrätter, ETS. Beslutet, som trädde ikraft 2012, ledde till stora internationella protester från framförallt Ryssland, Kina och USA.

Mot denna bakgrund beslutade EU om "Stop the Clock" - att undanta internationella flygningar till och från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) från ETS-systemet under ett års tid, fram till och med 30 april 2014. Förhoppningen var att på så sätt få internationella aktörer att medverka till ett globalt system för handeln med utsläppsrätter från flygsektorn. Så har dock inte skett.

Istället för att EU nu på egen hand går vidare med sitt klimatarbete för flyget förlängs istället undantaget för internationella flygningar till år 2017. Detta trots att beräkningar visar att kostnaderna skulle bli högst marginella per passagerare.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Åsa Westlund
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar