Framsteg för tobaksbekämpning - och snuset är räddat

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade idag om EU:s nya tobaksdirektiv. Åsa Westlund och Marita Ulvskog är socialdemokratiska ledamöter i utskottet.

- Målsättningen med lagstiftningen är att få färre unga att börja röka och vi är väldigt nöjda med det förslag som nu har röstats igenom. Det har varit en hård kamp med starkt tryck från tobaksindustrins lobbyister, så det är verkligen en framgång att utskottet röstade för ökad tobaksprevention.

- Vi är glada för att det svenska snuset är räddat. Snuset är fortsatt undantaget från reglerna om smaktillsatser vilket innebär att EU inte kan påverka vilket snus som ska få finnas i Sverige. Sverige ska själv reglera vilka smakämnen som får tillsättas.

- Vi är också nöjda med att storleken på varningstexter ska uppgå till 75 procent av förpackningens yta. Det fanns krav från den konservativa gruppen att minska detta, trots att varningstexter och bilder är bevisat effektiva för hindra unga att börja röka, men utskottet röstade för att behålla kommissionens förslag om 75 procent.

Omröstningen innebar även att utskottet ställde sig bakom tuffare regler för hur förpackningarna ska se ut, där exempelvis läppsticksliknande förpackningar och färger som direkt vänder sig till unga blir förbjudet. Däremot gick man inte så långt som till helt standardiserade paket.

Hela parlamentets omröstning är planerad till september.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 208 68 08
Epost: marita.ulvskog@ep.europa.eu

Åsa Westlund
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 569 01 44
Epost: asa.westlund@ep.europa.eu

Elin Nordmark
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 475 75 39 52
Epost: elin.nordmark@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: s-d.delegationSV@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera