Ge non-profit en chans!

Det menar europaparlamentariker Jens Nilsson (S), som idag medverkar i ett panelsamtal om social ekonomi tillsammans med bland andra partisekreterare Carin Jämtin (S). Vid lunchseminariet i ABF-huset presenterar Socialdemokraterna i Europaparlamentet en rapport man låtit ta fram om villkoren för den sociala ekonomin i Sverige och övriga Europa.

- Jag är trött på att man skyller på EU:s direktiv om offentlig upphandling för att stoppa non profit-sektorn. Det är fel som det påståtts att det skulle finnas sådana hinder i EU-lagstiftningen, säger Jens Nilsson (S).

Sedan Carema-skandalen briserade i Sverige har debatten om valfrihet kontra förbud mot vinst i välfärden gått het. Med denna rapport pekar S i Europaparlamentet ut att det faktiskt går att tillgodose krav på valfrihet och en non profit-princip samtidigt genom att skapa bättre villkor för den sociala ekonomin att växa.

- Om Sverige vill stimulera non profit-sektorn genom riktade offentliga upphandlingar så kan man det, menar Jens Nilsson (S).

Seminariet websänds på
www.abfplay.se

Rapporten "Ge non profit en chans" har tagits fram av journalisten Tommy Svensson på uppdrag av socialdemokraterna i Europaparlamentet, och finns bifogad via länk i pressmeddelandet.

* * *

Jens Nilsson
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon +46 70 653 97 54
Epost: jens.nilsson@ep.europa.eu

Oskar Magnusson
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon +32 479 65 45 16
Epost: oskar.magnusson@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera