Gräns för bankbonusar rätt väg att gå

- Detta är ett stort kliv i riktning mot en mer stabil banksektor i Europa, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet idag godkänt ett nytt och starkare regelverk för bankernas kapitaltäckning.

Syftet med regelverket är att öka säkerheten i banksystemet genom höjda kapitalnivåer, bättre kapitalkvalitet, större likviditetsmarginaler och en mer kontrollerad styrning av verksamheten.

- Usel kapitaltäckning och undermålig riskhantering i övrigt banade väg för finanskrisen, konstaterar Ludvigsson. Resultatet blev att skattebetalarna tvingades rädda krisande banker. Med de hårdare kraven på bankerna ska sådana ingripanden förhoppningsvis kunna undvikas.

För att begränsa risktagandet innehåller regelverket en bestämmelse om att bonus för toppchefer inte ska få överstiga fast lön. Endast i undantagsfall – efter ett ja från en tydlig majoritet av aktieägarna – ska det gå att sätta bonusar som maximalt är dubbelt så stora som den fasta ersättningen.

- Bonuskulturen i banksektorn var länge absurd, betonar Ludvigsson. I många banker tog topparna orimliga risker för att generera snabba vinster och därigenom höja bonusnivåerna. Med en bonusgräns minskar de drivkrafterna. Risktagandet blir mer balanserat. Detta är därför helt rätt väg att gå.

* * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Mobiltelefon: +46 70 820 00 54
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu

David Ljung
Politiskt sakkunnig hos Olle Ludvigsson
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47
Epost: olle.ludvigsson-office@euoparl.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera