Halvera skattefusket i Europa

- Det finns massor att tjäna på att ta krafttag mot skattefusket, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentets ekonomiutskott idag ställt sig bakom målet att fusket ska halveras till år 2020.

Enligt EU-kommissionen kan det röra sig om skatteintäkter på uppemot 9000 miljarder kr som årligen försvinner inom EU genom skattebedrägerier och skatteundandragande. Det motsvarar ca 18 000 kr per EU-medborgare.

- Inom den europeiska socialdemokratin har vi länge krävt att målet måste vara en relativt snabb halvering, understryker Ludvigsson. Det är nu positivt att även delar av högern ställer upp på den ambitionsnivån.

- EU-samarbetet har ett solklart mervärde på detta område, betonar Ludvigsson. En stor del av skattefusket är gränsöverskridande. Exempelvis har många kriminella nätverk baser i flera EU-länder. För att effektivt kunna hantera detta måste myndigheterna i de berörda länderna jobba aktivt tillsammans.

- Rejäla insatser mot fusket är kanske särskilt viktiga i detta skede, konstaterar Ludvigsson. De skulle kunna öka de nationella skatteintäkterna och därmed på ett avgörande sätt bidra till en hållbar lösning av krisen.

* * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Mobiltelefon: +46 70 820 00 54
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu

David Ljung
Politiskt sakkunnig hos Olle Ludvigsson
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47
Epost: olle.ludvigsson-office@euoparl.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera