Hårt motstånd mot schyssta vägtransporter

EU-parlamentet tog på tisdagskvällen ett första viktigt steg mot skärpta krav för internationella transporter i Sverige och övriga EU. Efter en omröstning i parlamentets transportutskott godkändes förslaget till nya cabotageregler.

Däremot gjorde Öst- och Sydeuropa gemensam sak med konservativa högerkrafter och lyckades stoppa kravet på lika lön för lika arbete på samma plats inom vägtransportsektorn.

 - Vi har kommit ett steg närmare ordning och reda när det gäller cabotage. Men det är en ynkedom att inte förare i internationella transporter ska få samma rätt till schyssta villkor som vi röstade igenom för utstationerad arbetskraft på resten av arbetsmarknaden, så sent som förra veckan, säger Marita Ulvskog (S), fungerande ordförande i sysselsättningsutskottet och ordinarie ledamot i transportutskottet.

De nya cabotageregler lades fram av Socialdemokraternas framlidne ledamot Jens Nilsson, tidigare i år. De innebär bland annat stopp för brevlådeföretag, krav på smarta färdskrivare, en strikt tidsgräns på 48 timmar innan lastbilar i internationell trafik måste lämna landet och ett starkare beställaransvar.

- Svenska kollektivavtal kommer nu att gälla för alla som kör inrikestransporter i Sverige och det är en stor förbättring. Däremot kommer lönedumpningen att kunna fortsätta på den internationella transportmarknaden om vi inte når en förändring, säger Marita Ulvskog.

Inför slutbehandlingen i Europaparlamentets plenum kommer därför de svenska socialdemokraterna att ta fram förslag för att stärka utstationeringsreglerna även inom vägtransportsektorn.

Sigrid Bøe
Presschef
Mobil: +32 471 79 01 76
Epost: sigrid.boe@ep.europa.eu

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera