”Ingen ska nekas banktjänster”

- Alla ska ha rätt till ett bankkonto – något annat vore otänkbart, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) sedan ekonomiutskottet röstat ja till ett EU-lagförslag med bland annat detta syfte.

Förslaget går ut på att etablera en rätt för alla europeiska konsumenter att öppna och använda ett grundläggande betalkonto. Denna rättighet – som täcker de vanligaste vardagstjänsterna – ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut.

- I dag finns det ca 25 miljoner européer som skulle vilja ha ett betalkonto men som ändå inte har något, konstaterar Olle Ludvigsson. Eftersom det i ett modernt samhälle är väldigt svårt att klara sig utan ett konto skapar detta ett allvarligt utanförskap.

- Även i Sverige finns denna problematik, fortsätter Ludvigsson. Det händer ganska ofta att konsumenter nekas betalkonton om de har betalningsanmärkningar eller saknar fast adress.

Förslaget innehåller även bestämmelser om att avgiftsinformationen kring betalkonton ska förtydligas samt om att bankbyten ska förenklas. Detta för att konsumenterna ska kunna agera mer aktivt och tillsammans pressa avgifterna nedåt.

Ludvigsson ansvarar för frågan i den europeiska socialdemokratiska gruppen i parlamentet.

- Att utskottet sade ja till alla centrala punkter i förslaget är mycket positivt. Det finns detaljer kvar att jobba med, men det kan göras i den fortsatta processen, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

Bakgrund
Förslaget röstades i kväll i parlamentets ekonomiutskott. Nästa steg blir att hela parlamentet röstar i plenum. Det sker sannolikt i december. Därefter vidtar förhandlingar med medlemsstaterna i rådet om lagtextens slutgiltiga utformning.

EU-kommissionen föreslår ett åtgärdspaket i tre delar. Regelverket ska omfatta banker och andra betaltjänstleverantörer. För det första ska varje konsument ges rätt till ett grundläggande betalkonto. Denna rättighet – som täcker vardagstjänster exklusive krediter – ska gälla oberoende av hur den personliga situationen ser ut. Rättigheten ska även gälla för den som behöver ett konto i ett annat EU-land. För det andra ska bankerna bli tydligare i sin avgiftsinformation för betalkonton. Termerna ska standardiseras så att de blir lättfattliga och jämförbara. Konsumenten ska få en årlig summering av alla avgifter som betalats. I varje land ska det finnas en oberoende webbplats för prisjämförelser. För det tredje ska det bli enklare att byta bank. Bankerna ska ansvara för hela processen och för att bytet är klart inom 15 dagar (30 dagar vid gränsöverskridande byte).

* * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar