Inte utan konflikt att reglera konfliktmineraler

Ordentlig reglering av hanteringen av konfliktmineraler gick omintet vid utskottsomröstning i Europaparlamentet, trots de europeiska socialdemokraterna ansträngningar. ”En besvikelse” konstaterade Marita Ulvskog (S), men hon har ännu inte gett upp hoppet.

Under förmiddagen röstade ledamöterna i utskottet för internationell handel (INTA) om ett förslag till EU-lag, som syftar till att reglera handeln med mineraler från konfliktdrabbade områden.

Initiativet handlar om att etablera ett EU-system för ökad öppenhet och transparens i hanteringen av dessa mineraler. Genom att upprätta ett system för reglering av importen av tenn, tantal, volfram och guld från konfliktdrabbade områden vill man förhindra att handel med mineraler bidrar till att förvärra väpnade konflikter.

- Medan föredraganden från den högergruppen (EPP) förespråkade ett frivilligsystem, som bygger på företags goda vilja, hade de europeiska socialdemokraterna  velat se en mer ambitiös lagstiftning med ordentlig reglering. Våra förslag röstades dock till stor del ned och resultatet blev en besvikelse, säger Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S) och suppleant i utskottet för internationell handel.

- Det går tydligen bra för högern att 2014 ge Sakharov-priset till Denis Mukwege, för hans arbete med att hjälpa kvinnor som drabbats av det våld som följer i spåren av handel med konfliktmineraler. Men när det handlar om ordentlig lagstiftning för att komma till rätta med problemet genom obligatoriska krav på företag, att visa att man inte handlar med mineraler från konfliktområden, väljer högern ett tandlöst alternativ, fortsätter Ulvskog.

Marita Ulvskog ger dock inte upp.

- Idag förlorade vi omröstningen i utskottet, men vi ger inte upp frågan. Nästa steg är att Europaparlamentet i sin helhet ska ta ställning, avslutar europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

FAKTA
Omröstningsdatum i plenum äger rum i maj, vecka 21.

Mera information om konfliktmineraler finns på Europaparlamentets webbplats:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20150413STO41613/html/Konfliktmineraler-Import-utan-att-finansiera-väpnade-grupper

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare

Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar