Island snart EU-land

Island  får gärna bli ett EU-land, tycker en majoritet i EU-parlamentet som idag antog sin andra resolution i välkomnandets tecken.  I dagens debatt välkomnade EU-parlamentariker Göran Färm (S) Island som ett framtida EU-land .

– Det känns bra att vi sänder en positiv och tydlig signal till Island att vi ser fram emot att få med Island i EU-familjen. Det är ett land vi känner väl, de har långa traditioner av demokrati och tillämpar redan en stor del av EU:s regelverk, säger Göran Färm (S).

– Island har tagit många positiva steg på det ekonomiska planet sedan den förödande krisen för några år sedan och landets anslutning skulle inte innebära någon belastning på EU:s budget, säger Göran Färm (S).

- Island kan bidra till en positiv förbättring av EU:s politik på flera områden. Det gäller bl a fiskeripolitik, där Island har en mer hållbar modell än EU, och förnybar energi. Island har också visat sig vara ett föredöme när det gäller att ta sig ur den ekonomiska krisen utan att bedriva extrem och ensidig åtstramningspolitik. Det finns dock några frågor som fortfarande måste lösas. T ex. krävs en bredare diskussion med Island om avskaffandet av valfångst och försäljning av valprodukter. Det finns även fiske- och jordbruksfrågor som inte är lösta, säger Göran Färm (S).

- Jag ser fram emot att välkomna Island som EU-medlem så snart anslutningsförhandlingarna är klara, avslutar Göran Färm (S), även om jag är väl medveten om att utgången av en kommande folkomröstning om EU-medlemskap är långt ifrån självklar. För att det ska kunna bli ett ja krävs inte minst en klok uppgörelse om fiskeripolitiken.

Göran Färm, europaparlamentariker (S) är 
suppleant i utrikesutskottet och den socialdemokratiska
gruppens ansvarige skuggrapportör för Islands medlemskapsansökan.
 

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. 32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera