Jytte Guteland (S) tar plats i EU:s nya ”glyfosatutskott”

Jytte Guteland (S) utnämndes i dag till suppleant i det särskilda undersökningsutskott för bekämpningsmedel som Europaparlamentet nu inrättar.

Utskottet har tillkommit som en reaktion på EU-kommissionens kontroversiella beslut att förlänga tillståndet för glyfosat, trots farhågor om att ämnet är cancerframkallande för människor och djur.

- Jag tycker det är bra att parlamentet nu går till botten med på vilka grunder bekämpningsmedel godkänns i EU, säger Jytte Guteland i en kommentar.

- Vi måste kunna lita på att de bekämpningsmedel som används i jordbruket och som vi riskerar att få i oss via maten vi äter, verkligen är säkra och har prövats på ett sunt och vetenskapligt beprövat sätt.

Det nya utskottet har i uppdrag att granska och ta fram rekommendationer för hur tillståndsprocesserna för bekämpningsmedel ska se ut inom unionen. Syftet är att säkerställa att besluten fattas på god vetenskaplig grund och oberoende av industrins påtryckningar.

I fallet glyfosat misstänks tillverkaren, bekämpningsföretaget Monsanto, ligga bakom flera av de studier som ledde fram till EU-kommissionens godkännande.

Jytte Guteland är Sveriges enda ordinarie ledamot av Europaparlamentets miljöutskott och parlamentets huvudförhandlare för genomförandet av EU-direktivet för en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Sigrid Bøe
Presschef
Mobil: +32 471 79 01 76
Epost: sigrid.boe@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera