Ludvigsson: Mer måste göras för att minska skattetrixandet

"Insatserna mot aggressiv skatteplanering behöver stärkas på bred front", säger EU-parlamentariker Olle Ludvigsson sedan det tillfälliga skatteutskottets slutbetänkande idag röstats igenom i Strasbourg.

Utskottet har primärt fokuserat på de generösa skattebjudningar som vissa EU-länder gett vissa aggressivt planerande storföretag. Mönstren blev allmänt kända genom förra årets ”Luxleaks”-skandal.

Slutbetänkandet sätter upp en offensiv dagordning för vad som bör göras i EU-sammanhang under de närmaste åren. Det handlar bl a om att utvidga kraven på offentlig land-för-land-rapportering till att gälla företag i alla sektorer, om att skapa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas samt om att implementera de OECD-processade s k BEPS-riktlinjerna på ett ambitiöst sätt.

- Allt är inte perfekt i betänkandet, konstaterar Ludvigsson, men mycket är bra och färdriktningen är helt klart den rätta. Ska vi på allvar kunna minska detta skattebortfall måste de EU-gemensamma och internationella åtgärderna intensifieras.

- Det handlar inte bara om att säkra resurser till sådant som skola, sjukvård och infrastruktur, betonar Olle Ludvigsson, utan också om att säkra schysst konkurrens. Om vissa storföretag i praktiken blir ett skattefrälse får småföretagen ingen ärlig chans.

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar