M försvagar EU:s klimatarbete - röstade mot backloading

Idag röstade Europaparlamentet om två frågor som rör EU:s system för handel med utsläppsrätter av växthusgaser, ETS. Handelssystemet fungerar i nuläget inte som det var tänkt och därför har EU-kommissionen lagt fram ett förslag om så kallad "backloading". Det innebär att ett antal utsläppsrätter dras tillbaka från markanden för att balansera tillgång och efterfrågan.

– EPP-gruppen, där svenska moderaterna och kristdemokraterna ingår, var de som drev upp antalet utsläppsrätter när ETS-systemet antogs 2008. Moderaterna har också röstat emot en höjning av ambitionen att minska koldioxidutsläppen med 30 procent och nu röstar de mot att förbättra utsläppshandelssystemet. Moderaterna agerar återigen svekfullt i klimatfrågan, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S).

– Att dra tillbaka utsläppsrätter från marknaden var inte en långsiktig lösning, men den bästa vi hade för tillfället. Det hade balanserat systemet kortsiktigt och gett oss mer tid att lösa de långsiktiga problemen. Att parlamentet nu sa nej kan betyda kaos för hela ETS, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

– Något behöver göras för att komma tillrätta med bristerna i handelssystemet. Idag är priserna på utsläppsrätter alltför låga och systemet driver inte innovation i ny, miljövänlig teknik som det var tänkt. De ekonomiska incitamenten saknas helt enkelt, konstaterarÅsa Westlund.

Parlamentet röstade idag också om det så kallade "stoppa klockan"-förslaget, vilket handlar om det internationella flygets inkludering i utsläppshandelssystemet. Förslaget innebär att ETS tillfälligt inte tillämpas på utsläpp från interkontinentala flygningar för att ge mer tid till den internationella flygorganisationen ICAO att förhandla fram ett globalt avtal för utsläppsminskningar från flyget.

– Vi hoppas på ett globalt avtal för att minska flygets klimatpåverkningar och tycker därför att det är rimligt att interkontinentala flygningar får uppskov från ETS under en begränsad tidsperiod, fortsätter Marita Ulvskog.

– Nu ligger pressen på ICAO och stora länder som USA och Kina att komma överens om en långsiktig och hållbar lösning för flyget. Det är inte rimligt att en så stor klimatbov som flyget kommer undan från att betala för sina utsläpp, avslutar europaparlamentariker Åsa Westlund (S).

Parlamentets nej till backloading innebär att förslaget återremitteras till utskottet för miljö-, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 208 68 08
Epost: marita.ulvskog@ep.europa.eu

Åsa Westlund
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 569 01 44
Epost: asa.westlund@ep.europa.eu

Elin Nordmark
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 475 75 39 52
Epost: elin.nordmark@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera