Människors hälsa går före marknaden

"Jag är stolt över att Europaparlamentet idag satt ner foten för att stoppa ett förslag som äventyrar människors hälsa", säger Jytte Guteland, europaparlamentariker för Socialdemokraterna.

Frågan handlar om ett förslag från EU-kommissionen om att tillåta återvinningen av gamla plaster innehållandes den hälsofarliga kemikalien DEHP, ett hormonstörande ämne som sätts i samband med cancer och infertilitet. DEHP står med på EU:s lista över förbjudna hormonstörande kemikalier.

- Kommissionens förslag sätter marknadshänsyn för människors hälsa, vilket är helt oacceptabelt. Tillåtandet av den farliga kemikalien DEPH drabbar inte minst de personer som arbetar i återvinningsprocessen, utan också den bredare allmänheten eftersom hormonstörande ämnen som hamnar i miljön påverkar oss alla. Dagens beslut är en tydlig signal till Kommissionen att dra tillbaka förslaget" säger Jytte Guteland (S).

Efter Europaparlamentets beslut, som fattades med överväldigande majoritet, kommer också EU-länderna att rösta om Kommissionens förslag. Det är sedan upp till kommissionen att besluta om man vill gå vidare med förslaget eller dra tillbaka det.


Fakta
Det rör sig om ämnet bis(2-exylhexy)ftalat, känt som DEHP. DEHP står med på EU:s lista över förbjudna hormonstörande kemikalier. EU-kommissionen har nu föreslagit att det ska vara tillåtet att återvinna gamla plaster som innehåller DEHP, för att framställa nya plaster. Förslaget går stick i stäv med EU:s viktiga principer om att värna folkhälsan.

* * *

Sören Juvas
Kommunikationsombudsman
Mobil: +46 76 775 16 53
Epost: soren.juvas@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar