Ny bolagsform kan underlätta finansiering av terrorism - är Hökmark (M) fortfarande positiv?

Idag kommenterade justitieminister Morgan Johansson (S) de yttranden som inkommit från bland andra Skatteverket, Kronofogden, Ekobrottsmyndigheten och SÄPO angående EU-kommissionens förslag om att införa en ny europeisk bolagsform, så kallade enmansbolag.

- Myndigheterna är alla tydliga med att förslaget, såsom det nu är utformat, kan underlätta ekonomisk brottslighet. SÄPO nämner dessutom att finansiering av terrorism inte kan uteslutas, vilket är hårresande. Det finns nu starka skäl att stoppa förslaget. Kommissionen borde backa, inget kan motivera en fortsatt process med ett lagförslag som innebär sådana risker säger EU-parlamentariker Jytte Guteland (S), suppleant i Europaparlamentets rättsliga utskott.

- Vi kritiserade detta förslag redan innan jul, också för att det underlättar för social dumpning. Enmansbolaget kan registrera sitt säte i en medlemsstat, medan den egentliga verksamheten utförs i en annan. Företagen kan därmed "regelshoppa", det vill säga registrera sig i den medlemsstat som har de lägsta arbetsvillkoren, lönerna och skatterna, samtidigt som man effektivt undviker annan reglering och beskattning i det land där man är verksam, säger EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S), t.f. ordförande i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott.

Jytte Guteland och Marita Ulvskog efterfrågade i en debattartikel hur moderaterna ställde sig till detta förslag. De fick svar från EU-parlamentariker Gunnar Hökmark, som överlag var positiv till förslaget.

- Vi hade rätt i våra misstankar. Även om enmansbolagen är förenliga med gällande rätt i varje medlemsland så riskerar bolagsformen att underlätta ID-kapningar, finansiering av terrorism, skattefusk, utnyttjande av svartarbete och främja osund konkurrens. Vi vill därför veta - försvarar Hökmark (M) fortfarande förslaget? avslutar Ulvskog och Guteland.

Remissyttrande från Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och Säkerhetspolisen finns längst ner i mailet som nedladdningsbara pdf:er.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Jytte Guteland
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare

Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.