Orimligt med borgerligt nej till viktig jämställdhetsreform

- De borgerliga ledamöterna måste rösta ja och därmed börja ta ansvar för jämställdheten i Europa, säger europaparlamentarikerna Anna Hedh och Olle Ludvigsson (S) inför den omröstning om kvotering till bolagsstyrelser som parlamentet håller i morgon.

Det aktuella lagförslaget slår fast att det underrepresenterade könet år 2020 ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna i de största börsbolagen. Medlemsländerna ska ges relativt stor flexibilitet när det gälle att anpassa reglerna till nationella förhållanden, men ska vara skyldiga att se till att målet nås. S driver en klar ja-linje. De borgerliga har hittills sagt nej.

- Det är märkligt att se borgerliga ledamöter göra sitt yttersta för att försöka trasa sönder detta högst rimliga förslag. Med sitt agerande spelar de jämställdhetsmotståndarna i Europa i händerna, konstaterar Hedh och Ludvigsson.

- När kvotering nu ses som ett modernt och balanserat jämställdhetsverktyg i stora delar av Europa framstår det borgerliga motståndet som mossigt och bakåtsträvande, betonar Hedh och Ludvigsson.

- Ökad jämställdhet i styrelserummen är inte bara viktigt för de enskilda företagens lönsamhet och konkurrenskraft utan även för tillväxten och hållbarheten i samhällsekonomin som helhet, avslutar europaparlamentarikerna Anna Hedh och Olle Ludvigsson (S).

* * *

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar