S kräver svar från moderaterna om Ungern

Den ungerska regeringen fortsätter att motarbeta den Europeiska Unionens fundament och det regelverk som man vid inträdandet i unionen skrev under på att följa.

Som svar på Europaparlamentets betänkande om situationen i Ungern har det ungerska parlamentet antagit en fördömande resolution. Denna viftar bort kritik och kritiserar inblandningen från europeiska institutioner i ungerska angelägenheter.

- Jag har inga problem med att det ungerska parlamentet fattar egna och oberoende beslut. Men jag har ett stort problem med att de kränker och inskränker mänskliga rättigheter, mediafrihet och domstolsväsendet bland annat, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

-  Det är inte bara EU:s stadgar man våldför sig på. Det är det egna folket, sina landsmän, som drabbas hårdast. Hur ställer sig Gunnar Hökmark och den moderata delegationen i Europaparlament till den ungerska regeringens agerande? Tycker man att det är okej att nedmontera den ungerska demokratin, frågar sig europaparlamentariker Anna Hedh (S).

- Vi i den svenska S-delegationen i Europaparlamentet förväntar oss ett uttalande från moderaterna som klargör om de accepterar att en medlem av deras politiska familj genomför förändringar som klart står i strid med grundläggande demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen, avslutar Marita Ulvskog (S).

Bakgrund
Europaparlamentet antog den 3 juli ett betänkande, där brott mot Europeiska Unionens ramverk fastställs. S-delegationen i parlamentet skickade då ett pressmeddelande, som kan läsas på:
http://bit.ly/10Ewj8Q

Aktivitet under Almedalsveckan
Marita Ulvskog medverkar idag lördag den 6 juli i ett av de köksbordssamtal om Europa som S-kansliet i Europaparlamentet anordnar. Övriga medverkande är  Talla Alkurdi (ordförande S-studenter) och Jesper Bengtsson (journalist och författare, fd ordförande Reportrar utan gränser). Platsen för samtalet är Soc&Dem montern i korsningen Hästgatan / S:t Hansgatan i Visby.

* * *

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)

Sören Juvas
Kommunikationsombudsman
Mobil: +46 76 775 16 53
Epost: soren.juvas@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: s-d.delegationSV@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera