Sluta riskera barns hälsa - bort med de farliga kemikalierna

Under vintern har Åsa Westlund varit ansvarig för den rapport som har tittat på hormonstörande ämnen i vardagen. Rapporten presenterade sitt resultat för utskottet den 24 februari och föreslår att användandet av hormonstörande ämnen ska begränsas. Idag kommer hela frågan om kemikalier i vardagen att tas upp på ett seminarium på ABF huset i Stockholm.

- Vi kan inte fortsätta att riskera människors hälsa på det sätt som nu sker, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S). Särskilt barn, unga och gravida kvinnor ska slippa bli utsatta för den påverkan som de här ämnena ger.

Hormonstörande preparat finns i hela vår omgivning och användningen av dem har ökat de senaste 20 åren, så även hormonrelaterade störningar. Exempel på dessa är missbildade könsorgan, försämrad spermiekvalite och ökad förekomst av vissa cancerformer.

Några exempel på hormonstörande ämnen är Bisfenol A som bland annat finns i matförpackningar och plast. Parabener som finns i hudvårdsprodukter och kosmetika.

Rapporten har behandlats i utskottet där den togs emot med bred majoritet. Under våren kommer den tas i parlamentet.

- Det här är en fråga som jag driver hårt. Vi Socialdemokrater accepterar inte att stilla se på när en hel generation påverkas av farliga substanser, säger Åsa Westlund i en avslutande kommentar.

Rapportens namn är ”Betänkandet om skydd av folkhälsan för endokrinstörande ämnen”. En rapport i EU sammanhang är att likställa med en svensk utredning. Seminariet genomförs idag tisdagen den 12 februari klockan 18.00 – 19.30 på ABF-huset, Sveavägen 41 i  Stockholm.

Efteråt ges möjlighet att ställa frågor till Åsa Westlund.

Mera information om Åsas och övriga S-ledamöters arbete med hormonstörande ämnen finns på:
www.socialdemokraterna.se/eu/hormonstorande

* * *

Åsa Westlund
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 569 01 44
Epost: asa.westlund@ep.europa.eu

Elin Nordmark
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 475 75 39 52
Epost: elin.nordmark@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera