Socialdemokraterna i Europaparlamentet ställer kommissionen mot väggen efter nytt sexistiskt klavertramp

Den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet har idag inlämnat en skriftlig fråga till EU-kommissionen. Det handlar om spelet Farmland. Ett spel där unga barn skall lära sig om djurhållning och som kommissionen har låtit producera. I spelet förekommer en lättklädd flicka i minishorts och uppknuten blus, porträtterad på ett högst olämpligt sätt. De manliga karaktärerna har däremot traditionella arbetskläder.

- Att kommissionen på det här sättet främjar en snedvriden kroppsbild för unga tjejer kan inte få fortsätta säger europaparlamentariker Anna Hedh (S). För oss är det en självklarhet att reagera när sådant här sker.

- Att en offentlig institution på detta sätt använder sig av sexistiska stereotyper är helt oacceptabelt. Än värre är att spelet dessutom riktar sig till barn mellan 9 och 12 år.

- Det är ju inte första gången EU-kommissionen gör sådana här klavertramp. Vi kräver nu att man förklarar sig och att det faktiskt sker en förändring, avslutar europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

Kortfakta skriftlig fråga
Ledamöter av Europaparlamentet har rätt att ställa skriftliga frågor till Kommissionen, Rådet och Europeiska Rådets ordförande. Efter inlämnande av en skriftlig fråga har berörd institution max sex veckor på sig att besvara frågan.

* * *

Frågan i sin helhet:

Fråga till kommissionen om lanseringen av spelet Farmland: ett kul sätt för barn att lära sig om djurhållning

Vi har uppmärksammat det spel som kommissionen producerat för att barn i åldrarna 9-12 år skall kunna lära sig mer om djurhållning och respekt för djurs välmående. Liksom svensk media reagerar vi starkt på den illustration av en halvnaken flicka som används i spelet. Medan spelets manliga karaktärer uppträder iförda vad som bör anses vara traditionella arbetskläder, är flickan Berenice iförd minishorts och en uppknuten blus.

Anser kommissionen det lämpligt att lansera ett spel och läromedel för barn i åldrarna 9-12 år innehållande uppenbart sexistiska stereotyper?

Vad drar kommissionen för slutsatser av denna, och sina tidigare för sexism starkt kritiserade marknadsföringskampanjer?

Vilka åtgärder ämnar kommissionen ta för att åtgärda de återkommande problemen med sexistiska stereotyper i sin utåtriktade informations- och kommunikationsverksamhet?

* * *

Kommissionens pressmeddelande vid lanseringen av Farmland
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1670_en.htm?locale=en

* * *

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 898 51 50
Epost: anna.hedh@ep.europa.eu

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker (S)
Mobiltelefon: +46 70 208 68 08
Epost: marita.ulvskog@ep.europa.eu

Oskar Magnusson
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon +32 479 65 45 16
Epost: oskar.magnusson@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera