Socialdemokraterna välkomnar resolution om djurvälfärd

Europaparlamentet har antagit en resolution i vilken man uppmanar EU-kommissionen att presentera en ny strategi för djurvälfärd för år 2016-2020.

- Det är bra att parlamentet kräver en ny strategi för djurvälfärd, men jag är besviken att majoriteten valde att rösta emot att i detta läge föra fram konkreta förslag - exempelvis som förbud mot kastrering av griskultingar, förbud mot tjurfäktning, ny lagstiftning för mjölkkornas välfärd. Det hade behövts positiva signaler från parlamentet, inte motsatsen, säger europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

- Kommissionen har hittills tyvärr varit allt för passiva på frågor gällande djurvälfärd. Med denna resolution visar Europaparlamentet att frågorna hör hemma på den europeiska dagordningen - vilket är naturligt med tanke på vilken betydelsen de har för djuren, djurhållare och konsumenter, fortsätter Jytte Guteland.

Kommissionen är inte bunden att följa parlamentets uppmaning, men förhoppningen är att en strategi ska presenteras under nästa år.

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar