Starkt ja till kvoterade bolagsstyrelser

- Detta är en stor dag för jämställdhetsarbetet i Europa, säger europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Olle Ludvigsson (S) sedan parlamentet sagt ja till ett EU-lagförslag om kvotering till bolagsstyrelser.

Förslaget slår fast att det underrepresenterade könet år 2020 ska utgöra minst 40 procent av styrelseledamöterna i de största börsbolagen. Medlemsländerna ska ges relativt stor flexibilitet när det gäller att anpassa reglerna till nationella förhållanden, men ska vara skyldiga att se till att målet nås.

- Glastaket som hindrar kvinnor från att nå styrelserummen måste tas bort, betonar Hedh och Ludvigsson. Nuvarande strukturer är inte bara djupt orättvisa, utan innebär även ett stort slöseri med kompetens. De negativa ekonomiska effekterna av att massor av högkvalificerade kvinnor stoppas på karriärstegen är mycket betydande.

Innan lagförslaget kan realiseras måste parlamentet komma överens med medlemsstaterna i rådet. Där gör den svenska regeringen sitt yttersta för att försöka blockera processen.

- Regeringen måste snabbt byta spår. Förslaget är en avgörande del i det bredare arbetet med att göra Sverige och Europa mer jämställt. Att destruktivt fortsätta att spela jämställdhetsmotståndarna i händerna vore varken värdigt eller klokt, avslutar de båda parlamentarikerna Anna Hedh (S) och Olle Ludvigsson (S).

* * *

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57
Epost: paula.burrau@ep.europa.eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera