Stöd till flygplatser hotat

Inom EU-kommissionen pågår just nu diskussioner om att förbjuda offentligt stöd till flygplatser. Genomförs ett sådant förbud kommer det att slå hårt mot flygplatserna i Sverige. De flesta skulle tvingas till avveckling. Detta är allvarligt med tanke på att de regionala flygplatserna utgör en viktig del av Sveriges kommunikationer. Kristianstad Airport och Ängelholm Helsingborg Airport är två av de flygplatser som nu hotas.

Med anledning av detta har europaparlamentariker Anna Hedh (S) - tillsammans med några av sina kollegor i Europaparlamentet - skrivit en brådskande fråga till EU-kommissionen.

I frågan kräver Anna Hedh att de nya riktlinjerna för stöd inte hotar verksamheten vid regionala flygplatser, Kristianstad Airport och Ängelholm Helsingborg Airport inkluderade.

- Jag kräver att EU-kommissionen garanterar att de nya reglerna inte hotar Kristianstad Airport och Ängelholm Helsingborg Airport. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder och det måste EU-kommissionen förstå.

- De regionala flygplatserna är viktiga för jobben och tillväxten. Om hela Sverige ska leva så kan vi inte stänga igen den infrastruktur som är livsviktig för Skånes utveckling. Det får vara någon måtta på klåfingrigheten!

Ni kan ringa till Anna direkt och ställa frågor på telefon: 070 898 51 50.

Frågan bifogas som länk längst ner i meddelandet.

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 495 34 60 10

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.