Stöd till flygplatser hotat

Inom EU-kommissionen pågår just nu diskussioner om att förbjuda offentligt stöd till flygplatser. Genomförs ett sådant förbud kommer det att slå hårt mot flygplatserna i Sverige. Många skulle tvingas till avveckling.

Detta är allvarligt med tanke på att de regionala flygplatserna utgör en viktig del av Sveriges kommunikationer.

De flesta flygplatser norr om Dalälven är hotade.

Med anledning av detta har de socialdemokratiska europaparlamentarikerna Jens Nilsson och Marita Ulvskog - tillsammans med några av sina kollegor i Europaparlamentet - skrivit en brådskande fråga till EU-kommissionen, där man poängterar att de nya riktlinjerna för stöd inte får påverka verksamheten vid regionala flygplatser. Frågan bifogas längst ner i mailet.

- Jag kräver att EU-kommissionen garanterar att de nya reglerna inte hotar svenska flygplatser. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder och det måste EU-kommissionen förstå, säger Jens Nilsson (S). Det är viktigt att den svenska regeringen nu är tydlig i sina kontakter med Kommissionen.

- De regionala flygplatserna är viktiga för jobben och tillväxten. Om hela Sverige ska leva så kan vi inte stänga igen den infrastruktur som är livsviktig för utvecklingen. Det får vara någon måtta på klåfingrigheten, säger Marita Ulvskog (S).

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 495 34 60 10

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.