Stöd till flygplatser hotat?

Inom EU pågår just nu diskussioner om förändringar av reglerna för offentligt stöd till flygplatser. Idag tillåts stöd till flygplatser med under 200 000 passagerare per år, men den gränsen är nu ifrågasatt. Om reglerna skulle skärpas riskerar det att slå hårt mot mindre flygplatser i Sverige, t ex Norrköping och Linköping.

- Nu måste regeringen agera kraftfullt till stöd för de regionala flygplatser som utgör en viktig del av Sveriges kommunikationer, säger europaparlamentariker Göran Färm (S), Norrköping, som tillsammans med några S-kolleger i Europaparlamentet har lämnat in en s k brådskande fråga till EU-kommissionen. 

I frågan kräver Göran Färm att de nya riktlinjerna för stöd som nu förbereds av EU-kommissionen måste utformas så att de inte hotar verksamheten vid regionala flygplatser som t ex Norrköping och Linköping. Frågan är bifogad som en länk längst ner i mailet.

- EU-kommissionen måste garantera att de nya reglerna inte hotar flygplatserna i Östergötland. Sverige befinner sig i Europas utkant och är ett av Europas mest glesbefolkade länder i stort behov av väl fungerande flygförbindelser. Det måste EU-kommissionen inse, säger Färm. Men det är också viktigt att regeringen nu agerar kraftfullt till stöd för dessa regionala intressen. Det duger inte att sitta på läktaren!

- De regionala flygplatserna är helt avgörande för jobben och tillväxten, och inte minst för den exportinriktade industrin. De bör betraktas som en tjänst i allmänhetens intresse som är undantagen från statsstödsreglerna, säger Göran Färm. Om hela Sverige ska leva kan vi inte stänga den infrastruktur som är livsviktig för regioner utanför Stockholm och andra storstäder. 

* * *

Ni kan ringa Göran direkt och ställa frågor på:
Telefon 070 6650902
Mejl goran.farm@ep.europa.eu

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu
Mobil: +32 495 34 60 10

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
Presschef Paula Burrau
Mobiltelefon: +32 476 90 91 57

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.