Stopp för falska hälsopåståenden

Vilka hälsoeffekter får företag hävda att maten vi äter har? Som konsument är det svårt att veta om du kan lita på att en vara "sänker kolesterolet" eller "är bra för matsmältningen" när detta sägs i reklam eller på förpackningar.

Idag röstade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om inrättandet av en förteckning över tillåtna hälsopåståenden. Listan innehåller 222 vetenskapligt bevisade hälsopåståenden som får användas på förpackningar och i marknadsföring.

- Konsumenter ska kunna lita på att de hälsoeffekter en produkt påstås ha är sanna, säger europaparlamentariker Åsa Westlund (S) och ledamot av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

- Vi vill underlätta för konsumenterna att göra korrekta och hälsosamma val och välkomnar därför beslutet. Förteckningen är strikt och enbart vetenskapligt bevisade påståenden får användas vilket gör att konsumenten kan lita på att det som står är sant, fortsätter Åsa Westlund.

Kritik har riktats mot att det är förhållandevis få påståenden som godkänts och att många påståenden hamnat utanför listan.

- Utskottet har endast tagit ställning till den positiva listan och inte till de påståenden som inte finns med. De 222 godkända hälsopåståendena är början på en process. Listan kommer således att fyllas på vartefter nya studier görs, avslutar europaparlamentariker Åsa Westlund (S).

 

Bakgrund
Lagstiftningen om hälsopåståenden är från 2006 och kommissionens utkast till förordning om inrättandet av en förteckning över tillåtna hälsopåståenden är således en implementering av något Europaparlamentet redan beslutat. Det utskottet röstade om var en resolution som ville stoppa förteckningen. Resolutionen röstades ned.

Att ett påstående idag inte finns med på listan betyder inte att produkten måste stoppas, bara att påståendet inte får användas.

Det är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, som har tagit fram listan. EFSA har arbetat i flera år och arbetet är inte avslutat. EFSA har gjort en sträng bedömning där enbart vetenskapligt bevisade påståenden finns med.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Åsa Westlund
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 569 01 44

Elin Nordmark
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 475 75 39 52

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera