Tuffare tag mot momsbedrägerier

- Detta blir ytterligare en viktig pusselbit i kampen mot skattefusket, säger Olle Ludvigsson (S) efter att Europaparlamentet beslutat förorda en särskild snabbinsatsmekanism mot plötsliga och massiva momsbedrägerier. Det ska helt enkelt bli svårare att fuska med moms.

Europaparlamentet vill att EU-länder som ser att det på kort tid byggs upp omfattande bedrägerier, ska ges möjlighet att snabbt vidta specialåtgärder. Det handlar om situationer där den vanliga momslagstiftningen inte räcker till och tillstånd för specialåtgärderna behöver ges inom ett par månader.

- För att bättre kunna komma åt skattefusket måste vi göra EU-systemet så effektivt som möjligt. Smidigare beslutsmekanismer och en starkare gränsöverskridande samverkan är avgörande nycklar till framgång, betonar Olle Ludvigsson (S).

Behovet av att kunna agera snabbare på detta område blev uppenbart 2008-2009 då storskaliga momsbedrägerier i den europeiska handeln med utsläppsrätter ledde till att skatteintäkter på i storleksordningen 45 miljarder SEK försvann.

Nu är det upp till medlemsstaterna i rådet att avgöra vad de vill göra av förslaget till mekanism och parlamentets synpunkter. Eftersom detta är en skattefråga har parlamentet rätt att tycka till, men inget formellt inflytande.

Bakgrund
Tanken med snabbinsatsmekanismen är att EU-länder som behöver vidta specialåtgärder för att möta plötsliga och massiva bedrägeriupplägg ska kunna få godkännande att göra detta i en särskild blixtprocedur. Det handlar om att göra undantag från reglerna i EU:s momsdirektiv. Ett ordinarie förfarande för att få ok på specialinsatser kan lätt ta längre tid än ett år. Med den nya mekanismen ska förfarandet kortas till inte mer än ca två månader. Till att börja med kommer omvänd skattskyldighet att vara den enda åtgärd som kan komma på fråga inom ramen för mekanismen, men inriktningen är att fler typer av åtgärder ska läggas till.

Europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) är ansvarig för denna fråga inom den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

* * *

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker (S)

Mobiltelefon: +46 70 820 00 54
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu

David Ljung
Politiskt sakkunnig hos Olle Ludvigsson
Mobiltelefon: +46 70 752 49 47
Epost: olle.ludvigsson-office@euoparl.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
tel. +32 2 283 16 64
Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet

 Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera