Viktigt att försvara forskningsresurserna i EU-budgeten

"Forskningen måste ges högre prioritet i EU-budgeten", säger EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson (båda S) sedan parlamentet idag formellt antagit budgeten för 2016.

En preliminär uppgörelse nåddes för 1 ½ vecka sedan efter tuffa förhandlingar med rådet. Nu godkändes den av en bred parlamentsmajoritet.

I förhandlingarna har parlamentet krävt att resurserna till forskningsprogrammet Horizon 2020 ska stärkas. Efter att pengar tidigare överförts till investeringsfonden EFSI har inriktningen varit att i budgetarbetet täcka upp med andra medel så att programmet inte tar skada. Parlamentet har lyckats skapligt. Programmet tilldelas nu drygt 30 miljoner euro mer än vad EU-kommissionen först föreslog.

- EU-budgeten är och ska vara restriktiv, betonar Ulvskog. Då är det helt nödvändigt att satsa på rätt saker. Horizon 2020 ger, till skillnad från vissa andra budgetposter, ett starkt mervärde. Jag hade gärna sett ännu större resurser till programmet, men nu kom vi i alla fall en bit på vägen.

- Ska EU kunna klara konkurrenskraften på längre sikt finns inget alternativ: då behöver forskningsinvesteringarna öka, understryker Ludvigsson. Att främja och utveckla Horizon 2020 måste i det perspektivet vara en självklarhet.

* * *

Lars Hagberg
Pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

Följ oss på facebook: www.facebook.com/sieuropaparlamentet 
Följ oss på Twitter: S i EU Parlamentet
Bilder för nedladdning: http://www.cisionwire.se/svenska-socialdemokrater-i-europaparlamentet

Taggar:

Om oss

Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. För närvarande sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer i Europaparlamentet.Fem av europaparlamentarikerna är svenska Socialdemokrater; Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh. De svenska Socialdemokraterna ingår i en stor grupp av Socialdemokrater och demokrater från alla EU:s medlemsländer. Denna grupp är Europaparlamentets näst största, med 190 ledamöter. Gruppen förkortas Soc&Dem på svenska och S&D på engelska.

Prenumerera

Dokument & länkar