Kurspremiär för SSF ESBO Light

Lyckad start för Svenska Solskyddsförbundets satsning på energiberäkningsprogrammet SSF ESBO.

Den 18:e november arrangerade Svenska Solskyddförbundet det första kurstillfället för energiberäkningsprogrammet SSF ESBO Light. Intresset för kursen var stort och i en fullsatt utbildningslokal på Malmö Arena Hotel hade 35 kursdeltagare från Solskyddsförbundets medlemsföretag tagit chansen att förkovra sig i programmet. Under ledning av Solskyddsförbundets kunniga kursledare Malin Homer (Ludvig Svensson), Sara Gustafsson (Perstorps Persienn), Tomas Andersson (Draper Europe) och Mattias Klasson (Vestamatic Scandinavia) fick deltagarna en bra introduktion till SSF ESBO Light. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå hur man använder programmet, kunna göra grundläggande beräkningar av g-värde, energi och temperatur samt förstå rapporterna som kan genereras.

IDA ICE är det marknadsledande verktyget för klimat- och energisimulering. Genom SSF ESBO kan nu även solskyddet simuleras och dess energisparande funktioner beräknas. SSF ESBO Light (gratisversion) och SSF ESBO (betalversion) kan laddas ned från Svenska Solskyddsförbundets hemsida, www.solskyddsforbundet.se/ssfesbo.

Svenska Solskyddsförbundet

Fredriksbergsvägen 1

521 47  FALKÖPING

Tel: 0515 - 105 54

Fax: 0515 - 105 03

Mobil: 0705 - 822 424

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 92 medlemsföretag (2015) från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Om oss

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 95 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kurs- och utbildningsverksamhet och stöttar olika former av forskning kring solskydd. Det senare gäller inte minst utbildningen till diplomerad solskyddstekniker, som ges i nära samarbete med högskolan Mälardalens Högskola i Västerås. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom både kunna företräda branschen och fungera som branschens ”språkrör” i dessa sammanhang. Förbundet fungeraräven som rådgivande organ i samråd med t.ex.konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på både redan anslutna företag och på sådana som ansöker om medlemskap. Medlemmarna ska inte bara ha nödvändiga kunskaper om solskydd och solskyddsprodukter,utan också ha gott renommé och ordnad ekonomi. Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och kunder och konsumenter ska känna att det är tryggt och säkert att anlita medlemsföretag. Unik 3-årig garantiEtt direkt och handfast stöd i denna kvalitetssträvan är den unika 3-åriga garanti som alla privatkunder kan teckna när de handlar av ett företag som är medlem av Svenska Solskyddsförbundet. Genom denna garanti är köparen försäkrad om att till exempel få fel och brister avhjälpta även om säljaren av någon anledning inte kan fullgöra sina förpliktelser. Sammanfattningsvis är Solskyddsförbundets fem hörnstenar att:• bedriva forskning inom solskydd• bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker• fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik • sakligt och konkret marknadsföra solskydd • erbjuda konsumenterna en unik garanti

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar