Ny medlem

Anrikt solskyddsföretag från Örebro går med i Svenska Solskyddsförbundet

Sedan årsskiftet har Svenska Solskyddsförbundet ett nytt medlemsföretag, vi hälsar Örebro Solskydd AB varmt välkomna till Svenska Solskyddsförbundet:

Om oss

"Vi är ett familjeföretag som startades 1954.

Företaget startades under namnet Persienn-Tjänst, av Elon Lindholm. Arbetade  primärt med försäljning, tillverkning och montering av persienner.

1990 övertogs företaget av sonen Ronny Lindholm. Då ändrades namnet till Örebro Solskydd & Persienn-Tjänst AB. Under denna tid växte företaget betydligt i storlek och i produktutbud. Detta har lagt grunden till hur företaget drivs idag.

Idag är vi inne på 3:e generationen. Företaget heter idag enbart Örebro Solskydd AB och ägs och drivs av Per Lindholm.

Vi är idag en komplett leverantör som erbjuder försäljning, tillverkning, montering, reparation och service av solskyddsprodukter. Vi strävar efter att alltid leverera skräddarsydda och effektiva lösningar till företag och privatpersoner. Vi arbetar med vad vi anser är de bästa leverantörerna av de bästa solskyddsprodukterna.

Vi arbetar ständigt med utbildning av personal, för att utveckla företaget, samt kunna möta marknadens växande krav gällande miljö och kvalitet.

Trots att vi växt, är kvar i samma hus där det en gång startade..

Välkomna att kontakta oss" 

Örebro Solskydd AB

Restalundsvägen 77

702 16 Örebro

Tel: 019-120525

e-mail: info@orebrosolskydd.se

Web: www.orebrosolskydd.se

Svenska Solskyddsförbundet

Fredriksbergsvägen 1

521 47  FALKÖPING

Tel: 0515 - 105 54

Fax: 0515 - 105 03

Mobil: 0705 - 822 424

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 90 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Om oss

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 95 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kurs- och utbildningsverksamhet och stöttar olika former av forskning kring solskydd. Det senare gäller inte minst utbildningen till diplomerad solskyddstekniker, som ges i nära samarbete med högskolan Mälardalens Högskola i Västerås. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom både kunna företräda branschen och fungera som branschens ”språkrör” i dessa sammanhang. Förbundet fungeraräven som rådgivande organ i samråd med t.ex.konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på både redan anslutna företag och på sådana som ansöker om medlemskap. Medlemmarna ska inte bara ha nödvändiga kunskaper om solskydd och solskyddsprodukter,utan också ha gott renommé och ordnad ekonomi. Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och kunder och konsumenter ska känna att det är tryggt och säkert att anlita medlemsföretag. Unik 3-årig garantiEtt direkt och handfast stöd i denna kvalitetssträvan är den unika 3-åriga garanti som alla privatkunder kan teckna när de handlar av ett företag som är medlem av Svenska Solskyddsförbundet. Genom denna garanti är köparen försäkrad om att till exempel få fel och brister avhjälpta även om säljaren av någon anledning inte kan fullgöra sina förpliktelser. Sammanfattningsvis är Solskyddsförbundets fem hörnstenar att:• bedriva forskning inom solskydd• bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker• fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik • sakligt och konkret marknadsföra solskydd • erbjuda konsumenterna en unik garanti

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar