Skärpta barnsäkerhetskrav för invändiga solskydd

Ökat fokus på barnsäkra produkter och installationer från EU och solskyddsbranschen.

Tillbud och allvarliga olyckor med linförsedda invändiga solskydd har inträffat runt om i Europa där små barn varit inblandade, tyvärr och tragiskt nog har en del olyckor inneburit att barn avlidit. EU har uppmärksammat detta och skärper nu kraven på att linförsedda invändiga solskydd ska vara barnsäkra. Dessa krav träder i kraft här i Sverige den 4 september 2014. Detta innebär att linförsedda invändiga solskydd som är tillverkade från och med 4 september 2014 och som installeras i lokaler där barn i åldern 0-42 månader kan tänkas vistas såsom hem, förskolor, sjukhus, offentliga miljöer mm ska vara tillverkade och installerade på ett barnsäkert sätt. Svenska Solskyddsförbundet uppmanar alla branschföretag att följa den reviderade standarden SS-EN13120:2009+A1:2014 ”Invändiga Solskydd – Funktions och Säkerhetskrav” samt att produkter och säkerhetsanordningar ska vara provade enligt standarderna EN 16433 ”Invändiga solskydd - Skydd mot strypfara - Provningsmetoder ” och EN 16434 ”Invändiga solskydd - Skydd mot strypfara - Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar”.

Vad ska du tänka på när du vill försäkra dig om att dina invändiga solskydd är barnsäkra? Ladda ner Svenska Solskyddsförbundets broschyr Barnsäkert! på www.solskyddsforbundet.se.

Svenska Solskyddsförbundet

Fredriksbergsvägen 1

521 44  FALKÖPING

Tel: 0515 - 105 54

Fax: 0515 - 105 03

Mobil: 0705 - 822 424

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom olskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 90 medlemsföretag (2014) från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Om oss

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 95 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kurs- och utbildningsverksamhet och stöttar olika former av forskning kring solskydd. Det senare gäller inte minst utbildningen till diplomerad solskyddstekniker, som ges i nära samarbete med högskolan Mälardalens Högskola i Västerås. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom både kunna företräda branschen och fungera som branschens ”språkrör” i dessa sammanhang. Förbundet fungeraräven som rådgivande organ i samråd med t.ex.konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på både redan anslutna företag och på sådana som ansöker om medlemskap. Medlemmarna ska inte bara ha nödvändiga kunskaper om solskydd och solskyddsprodukter,utan också ha gott renommé och ordnad ekonomi. Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och kunder och konsumenter ska känna att det är tryggt och säkert att anlita medlemsföretag. Unik 3-årig garantiEtt direkt och handfast stöd i denna kvalitetssträvan är den unika 3-åriga garanti som alla privatkunder kan teckna när de handlar av ett företag som är medlem av Svenska Solskyddsförbundet. Genom denna garanti är köparen försäkrad om att till exempel få fel och brister avhjälpta även om säljaren av någon anledning inte kan fullgöra sina förpliktelser. Sammanfattningsvis är Solskyddsförbundets fem hörnstenar att:• bedriva forskning inom solskydd• bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker• fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik • sakligt och konkret marknadsföra solskydd • erbjuda konsumenterna en unik garanti

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar