Vinnaren av Solskyddspriset 2015 är utsedd

Thoréns Markis & Persienn AB från Göteborg tog hem det prestigefyllda Solskyddspriset

Till Solskyddspriset 2015 hade hela 24 tävlingsbidrag lämnats in så det var i tuff konkurrens som årets vinnare korades på Svenska Solskyddsförbundets kongress den 19 november i Malmö. Juryn hade till slut enats om att utse objektet "Chalmers Johanneberg Södra", inlämnat av Thoréns Markis & Persienn AB, till värdig vinnare av årets Solskyddspris.

"Chalmers Johanneberg Södra" - kort beskrivning: Johanneberg Södra är ett kontorshus med två byggnadskroppar i sex plan, samt källare under ett av husen. Total byggnadsyta är 8000 m2 innhållande kontor, konferenslokaler inklusive café och restaurang. Fasadpersienner i samma RAL kulörer som respektiver byggnader för att ge en känsla av att synas men ändå vara osynliga, monterade i glasfasader. Solskyddens primära uppgift är att säkerställa byggnadens klimat i form av termisk balans och energieffektivitet. Solskyddet är alltså inte ett bländskydd. Eventuella bländningsproblem löses med lämpliga invändiga solskydd.

Juryns motivering:

"Detta projekt är ett skolboksexempel på hur bra resultatet kan bli när samtliga spelare i en byggprocess samspelar och strävar mot samma mål -> Att till rätt kostnad skapa en så bra och tilltalande byggnad som möjligt. Beträffande solskyddet synliggjordes detta genom:

Gediget förarbete kring termisk komfort och VVS integration
Gediget förarbete kring ljus och ljudkrav
Och inte minst… ett gediget förarbete kring byggnadens kommande användare och dess behov

Detta medförde att man redan på ett tidigt stadie kunde välja rätt typ av solskydd och funktion. Arkitekten gavs därmed stora möjligheter att integrera solskyddet på ett mycket estetiskt tilltalande sätt i byggnaden. Resultatet talar för sig själv – notera även de runda fönstren."

Svenska Solskyddsförbundet

Fredriksbergsvägen 1

521 47  FALKÖPING

Tel: 0515 - 105 54

Fax: 0515 - 105 03

Mobil: 0705 - 822 424

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 92 medlemsföretag (2015) från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Om oss

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande och har 95 medlemsföretag (2016) från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kurs- och utbildningsverksamhet och stöttar olika former av forskning kring solskydd. Det senare gäller inte minst utbildningen till diplomerad solskyddstekniker, som ges i nära samarbete med högskolan Mälardalens Högskola i Västerås. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom både kunna företräda branschen och fungera som branschens ”språkrör” i dessa sammanhang. Förbundet fungeraräven som rådgivande organ i samråd med t.ex.konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund. Förbundet ställer mycket höga krav på både redan anslutna företag och på sådana som ansöker om medlemskap. Medlemmarna ska inte bara ha nödvändiga kunskaper om solskydd och solskyddsprodukter,utan också ha gott renommé och ordnad ekonomi. Medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och kunder och konsumenter ska känna att det är tryggt och säkert att anlita medlemsföretag. Unik 3-årig garantiEtt direkt och handfast stöd i denna kvalitetssträvan är den unika 3-åriga garanti som alla privatkunder kan teckna när de handlar av ett företag som är medlem av Svenska Solskyddsförbundet. Genom denna garanti är köparen försäkrad om att till exempel få fel och brister avhjälpta även om säljaren av någon anledning inte kan fullgöra sina förpliktelser. Sammanfattningsvis är Solskyddsförbundets fem hörnstenar att:• bedriva forskning inom solskydd• bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker• fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik • sakligt och konkret marknadsföra solskydd • erbjuda konsumenterna en unik garanti

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Detta projekt är ett skolboksexempel på hur bra resultatet kan bli när samtliga spelare i en byggprocess samspelar och strävar mot samma mål
Juryn Svenska Solskyddsförbundet