Hjärnfonden och Svenska Spel i nytt samarbete om hjärnforskning och spelberoende
Hjärnfonden och Svenska Spel i nytt samarbete
om hjärnforskning och spelberoende

Vård och behandling av beroendesjukdomar kostar samhället 27 miljarder
kronor varje år. Nu inleder Hjärnfonden och Svenska Spel ett nytt samarbete –
under de kommande fem åren avsätter Svenska Spel totalt 25 miljoner kronor
för att genom Hjärnfonden finansiera viktig grundforskning rörande
beroendesjukdomar och hjärnans belöningssystem.

De långsiktiga målen för samarbetet är att öka förståelsen för hur beroendesjukdom
uppstår, hur individer som löper ökad risk ska kunna identifieras och hur
beroendesjukdom ska kunna förebyggas och behandlas.

– Inget tvivel råder numera om att störningar i den mänskliga hjärnans funktion orsakar
några av våra vanligaste folksjukdomar, exempelvis alkoholism. De resurser som idag
satsas på forskning är små i förhållande till sjukdomspanoramat. Därför är vi mycket
glada över att Svenska Spel genom Hjärnfonden vill vara med och stötta
beroendeforskningen, säger Kjell-Olof Feldt, ordförande för Hjärnfonden.

– Vi har idag ganska god kunskap om drivkrafter och beteenden hos personer som är
spelberoende. Däremot vet vi inte alls lika mycket om själva vägen till ett beroende – hur
beroendet utvecklas och vad som påverkar utvecklingen. Samarbetet med Hjärnfonden är
ett sätt för oss att fördjupa våra kunskaper inom området för att på sikt utveckla vår
verksamhet och branschen som sådan ur ett ansvarsperspektiv, säger Margareta
Winberg, styrelseordförande för Svenska Spel.

Enligt Lars Olson, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet och styrelseledamot i
Hjärnfonden, är de svenska forskarna i framkant när det gäller beroendesjukdomar och
menar att även ett litet land som Sverige kan bidra starkt till världshälsan inom
beroendeområdet.

– Med rätt stöd till våra forskare finns all anledning att vara optimistisk vad gäller
framtiden. Eftersom de kemiska och strukturella förändringarna i hjärnans
belöningssystem i huvudsak är likartade oavsett vilket beroende det gäller, kommer
kunskap inom ett beroendeområde dessutom att kunna överföras till ett annat, säger
Lars Olson.

För mer information, kontakta:
Mats Persson, kommunikatör, Hjärnfonden, tel 018-14 33 40.
Ann-Sofie Olsson, chef CSR/PA, Svenska Spel, tel 070-650 43 66.

Hjärnfonden är en ideell skattebefriad insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och
sprida information om hjärnan samt att minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar.

Verksamheten bygger på frivilliga bidrag och gåvor. Varje år delar Hjärnfonden ut stipendier
till forskare som nyligen doktorerat samt större anslag till kvalitativa forskningprojekt. En
vetenskaplig nämnd bestående av ett 20-tal av landets främsta neuroprofessorer granskar
ansökningarna. År 2007 delade Hjärnfonden ut cirka 30 miljoner kronor till forskning om
hjärnans sjukdomar.
Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och bedriver spel och lotterier via ombud,
föreningar, bingohallar och prenumerationer samt på Internet, fyra kasinon och
värdeautomater. Svenska Spel ägs av staten.

Hela Svenska Spels vinst, drygt 5,2 miljarder kronor, kommer samhället till nytta och fördelas
till folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet samt till statskassan. Bolaget
är därutöver Sveriges största sponsor med huvudsponsorskap för bland annat fotbollen och
ishockeyn. För mer information se: www.svenskaspel.se


PRESSMEDDELANDE
Om oss

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Prenumerera