Starkt kvartal av Svenska Spel

​Visby 19 juli 2010

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för första halvåret 2010 uppgick till 2 333 miljoner kronor (2 331), en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.
– Vi gör ett starkt andra kvartal med en fortsatt god utveckling för framför allt sport- och nummerspelen. Det är särskilt positivt eftersom det är på dessa spel som vi möter den hårdaste konkurrensen från utländska bolag, säger Anders Hägg, tillförordnad vd för Svenska Spel.

– Rörelseresultatet för andra kvartalet ökar med 78 MSEK jämfört med andra kvartalet i fjol. Till grund för detta ligger ökade intäkter men också en större kostnadseffektivitet i bolaget. I princip har vi nu hämtat igen tappet från tidigare i år och ligger nu 2,7% över rörelseresultatet från första halvåret i fjol, säger Anders Hägg.

I mars förvärvade Svenska Spel spelansvarsbolaget Playscan AB och därtill samtliga rättigheter till spelansvarsverktyget Spelkoll.
Spelkoll ger spelaren möjlighet att själv ha kontroll över sitt spelande.

– Förvärvet kommer att stärka vårt förebyggande spelansvarsarbete i stort. Det innebär också bättre möjligheter att vidareutveckla Spelkolls funktionalitet och tillämpning inom nya områden på spelmarknaden.

Den 8 juli meddelade EU-domstolen att det svenska främjandeförbundet, som förbjuder främjande av deltagande i hasardspel som i vinstsyfte anordnas på Internet av privata aktörer etablerade i andra medlemsländer, är förenligt med gemenskapsrätten.

– Det här är en av flera EU-domar på sistone som stärker medlemsstaternas utrymme att föra en nationell spelpolitik. Jag är positiv till denna dom utifrån den lagstiftning som gäller i Sverige idag. Men det finns fortfarande ett mycket stort behov av en reformerad svensk spelreglering som sätter de sociala skyddsintressena främst, med en lagstiftning som är sammanhängande, systematisk och trovärdig, säger Anders Hägg.


Delårsperioden januari till juni 2010 i korthet:

Rörelsesegment Spel och lotteriers nettospelintäkter uppgick till 3 185 MSEK, en ökning med 58 MSEK (1,8%) jämfört med samma period 2009.

Rörelsesegment Casino Cosmopol minskade sina nettospelintäkter med 16 MSEK (-2,7%) till 576 miljoner jämfört med samma period 2009

Rörelsesegment Vegas minskade sina nettospelintäkter med 104 MSEK (-10,0%) till 938 MSEK jämfört med samma period 2009.

– Nettospelintäkterna totalt uppgick under första halvåret till 4 699 MSEK (4 777), en minskning med 78 MSEK (-1,6%).

– Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgick till 3 859 MSEK (3 896), en minskning med 37 MSEK (-1,0%).

– Rörelseresultatet uppgick till 2 357 MSEK (2 295), en ökning med 62 MSEK (2,7%).

– Finansnettot uppgick till -24 MSEK, en försämring med 60 MSEK jämfört med samma period 2009.

– Periodens resultat efter finansiella poster och skatter uppgick till 2 333 MSEK ( 2 331), en ökning med 2 MSEK   


Delårsrapporten i sin helhet hittar du här

 

Anders Hägg, tf vd Svenska Spel, tel 0498-26 36 59.
Johan Söderkvist, pressinformatör Svenska Spel, tel 070-245 31 16.

Taggar:

Om oss

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se

Prenumerera

Dokument & länkar