Nöjdare kunder i Norrtåg vid senaste kundundersökningen.

Andelen nöjda kunder i Norrtågstrafiken har ökat med fem procentenheter jämfört med föregående år. Närmare 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med det totala helhetsintrycket av sin senaste tågresa. Det visar Trafikverkets senaste kundundersökning.

– Resultaten är mycket glädjande och vi är väldigt nöjda med att trafiken bedrivs på ett sätt som gör att kunderna är nöjda, säger Norrtågs tekniska chef Olle Tiderman.

Tågkompaniet övertog trafiken i augusti i fjol och efter ett halvår har deras arbete med att förbättra kvaliteten gett utslag. Bland annat upplever kunderna att både punktlighet och bemötande har förbättrats. Även resandet har ökat med 5 procent jämfört med första kvartalet 2016.

– Punktligheten i Norrtågstrafiken visar en tydlig positiv trend, och i april ankom fler än nio av tio tåg till slutstation inom felmarginalen på fem minuter, säger Olle Tiderman, teknisk chef Norrtåg AB.

– Det är speciellt roligt att vår personal som jobbar ombord i tågen får så gott omdöme. De möter dagligen våra kunder och betyder mycket för att vi får så höga betyg, säger Tågkompaniets affärschef för Norrtågstrafiken, Maria Cederberg.

Kundundersökningen visar även de områden där resenärerna inte är lika nöjda. Ett sådant är utbudet och kvaliteten på maten ombord i tågen som ökar men här finns mer att göra för att nå goda resultat.

-          Men vi kan konstatera att nöjdheten har ökat även här. Särskilt när det gäller matens kvalitet har andelen nöjda resenärer ökat med 17 procentenheter från föregående år. Men fortfarande finns det en stor potential till förbättringar och vi har redan nu börjat se över både utbud och kvalitet på maten , säger Maria Cederberg.

Årets kundundersökning genomfördes under mars månad 2017.

Ytterligare upplysningar

Olle Tiderman, teknisk chef Norrtåg: 070-345 09 72
Maria Cederberg, affärschef Tågkompaniet: 090-200 96 01

Tågkompaniet är ett litet bolag med stort hjärta. Vi bryr oss om våra kunder, trafikbeställare och våra medarbetare. Svenska Tågkompaniet AB

 – Tågkompaniet – bildades år 1999 och sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. Vi är specialiserade på den upphandlade trafiken och är uppskattade av våra trafikbeställare som upplever att vi levererar tågtrafik med hög kvalitet och aldrig är omöjliga.

Om oss

Svenska Tågkompaniet AB – Tågkompaniet – bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Vi förfogar över resurser, kompetens och system som täcker alla typer av tågtrafik i Sverige. www.tagkompaniet.se

Prenumerera