Nu tar Tågkompaniet över Krösatrafiken

Natten mellan 8 och 9 december tar Tågkompaniet över Krösatrafiken.

- Nu trafikerar vi från Kiruna i norr till Hässloholm i söder, säger Tågkompaniets vd Dag Lokrantz-Bernitz. 

Nu är dagen här, då Tågkompaniets avtal börjar gälla  och bolaget tar över Krösatrafiken.

Och det är en viktig dag. Allt ska klaffa. Därför är Tågkompaniets högsta ledning, driftpersonal och andra nyckelpersoner på plats dagarna före, under och efter trafikstarten för att stötta de nya kollegorna.

-Det är alltid en högtidlig stund. Vi har haft många trafikövertagande och vi kan det här. Vi ser fram emot att leverera trafik med hög säkerhet, god punklighet, bra trafikinformation och behagliga resor för alla som åker med Krösatågen.

Tågkompaniet har redan tre pågående trafikuppdrag, ett uppdrag i samarbete med annan operatör samt egen trafik.

Det nya avtalet med Jönköpings Läntrafik tillsammans med länstrafikbolagen i Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne är en direktupphandling på två år.

- Fokus i avtalet ligger på att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen. Vi känner oss trygga med Tågkompaniet som avtalspart, säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings Länstrafik.

Även Tågkompaniets nya medarbetare märker av förbättringar:

- Bland annat tar vi med oss moderna ledarskap med ledare som arbetar nära den personal som har kundkontakt för att ge dem ett ökat stöd för att sätta kunden i centrum, säger Tågkompaniets vd Dag Lokrantz-Bernitz.

Tågkompaniet startar också en driftledning i Nässjö, som samarbetar med driftledningen på huvudkontoret i Gävle .

Krösatågen har omkring 200 medarbetare, och stationeringsorter i Nässjö, Värnamo, Växjö och Karlskrona. Trafiken går från Halmstad i väst till Kalmar i ösr. från Tranås i norr till Hässleholm och Karlstad i syd.               

Dag Lokrantz-Bernitz, vd Tågkompaniet 072-238 74 87

Charlie Drab, tågchef Jönköpiings Länstrafik 010-241 55 21 

___________________________________

Svenska Tågkompaniet AB – Tågkompaniet – bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Vi förfogar över resurser, kompetens och system som täcker alla typer av tågtrafik i Sverige. www.tagkompaniet.se

 

Om oss

Svenska Tågkompaniet AB – Tågkompaniet – bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Vi förfogar över resurser, kompetens och system som täcker alla typer av tågtrafik i Sverige. www.tagkompaniet.se

Prenumerera

Media

Media