Tågkompaniet förstärker organisationen inför stora trafikupphandlingar

Tågkompaniet förstärker sin organisation med två kvalificerade medarbetare inför kommande trafikupphandlingar. Mats Wilhelmsson och Tomas Löfstedt kommer båda närmast från Stockholmståg som i dag svarar för pendeltågstrafiken på uppdrag av SL.


De närmaste åren genomförs flera stora upphandlingar av tågtrafik, bland annat pendeltågstrafiken i Storstockholm, samt regional tågtrafik i Mälardalen, mellersta Norrland och i Bergslagen. Tågkompaniet förbereder sig nu genom att förstärka sin organisation med två nya medarbetare.

– Jag är stolt över att vi attraherar så kompetenta medarbetare och glad över att vi kan förstärka vår organisation med två uppenbara Tågkompanister, säger Tågkompaniets VD Mats Gustafsson.

Mats Wilhelmsson är 54 år och kommer närmast från ett jobb som verksamhetsutvecklingschef inom Stockholmståg som är den nuvarande operatören för pendeltågstrafiken i Storstockholm. Innan dess var Mats Wilhelmsson egen företagare mellan åren 2005 och 2010, med bland annat uppdrag som projektledare för det vinnande anbudet i SL:s senaste upphandling av pendeltågstrafiken. Han har också en lång karriär inom SJ bakom sig, bland annat som försäljningschef och produktionschef.

Tomas Löfstedt är 50 år med en ekonomexamen från Uppsala. Också Tomas Löfstedt kommer närmast från Stockholmståg där han varit med från starten och innehaft flera ledande befattningar såsom administrativ chef, trafikchef och affärsutvecklingschef. Han har även haft huvudansvaret för Stockholmstågs kommersiella kontakter med SL.

– Med våra nya medarbetare står vi mycket väl rustade inför kommande upphandlingar. Konkurrensen är hård och inget företag kan slarva med sin kvalitet i något led. Vi förstärker för att bli framgångsrika, säger Mats Gustafsson.

Mats Wilhelmsson och Tomas Löfstedt börjar sina anställningar på Tågkompaniet den 22 oktober 2014.

Ytterligare upplysningar

VD Mats Gustafsson, tel. 026-420 64 14

Svenska Tågkompaniet AB är uppstickaren på den svenska järnvägsmarknaden. Sedan starten år 1999 har vi tagit över och drivit 11 trafikuppdrag och alltid förenat trafikövertagandet med förbättrad kvalitet. Varje dag reser ca 15 000 människor med oss, från Sundsvall i norr, till Mjölby i söder och Kongsvinger i väster. Vi har nöjda kunder och hög punktlighet – i genomsnitt ankommer mer än 91 % av tågen till slutstation inom fem minuter. Tågkompaniet är ett helägt dotterbolag till NSB AS och ingår i NSB-koncernen.

Taggar:

Om oss

Svenska Tågkompaniet AB – Tågkompaniet – bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Vi förfogar över resurser, kompetens och system som täcker alla typer av tågtrafik i Sverige. www.tagkompaniet.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Med våra nya medarbetare står vi mycket väl rustade inför kommande upphandlingar.
Mats Gustafsson