Finland på tur att avreglera marknaden för taxi

Den 1 juli 2018 avregleras marknaden för taxi i Finland. Det framgår av en ny rapport: Taxiläget i Europa som Svenska Taxiförbundet presenterar idag.

Den svenska taximarknaden är avreglerad sedan 1990. Idag, nästan 30 år senare, vore det främmande att staten skulle begränsa utbud och trafikområden för taxi. De flesta länder i Europa har dock fortfarande en hårt reglerad taximarknad.

Svenska Taxiförbundet publicerar idag en rapport där nio västeuropeiska taximarknader beskrivs. Rapporten ”Taxiläget i Europa” visar att det saknas en fri och konkurrensutsatt taximarknad i flera länder som i övrigt har en konkurrensutsatt ekonomi i likhet med Sverige.

Taxiförbundets genomgång visar att Finland är i färd att göra en stor förändring då man öppnar upp sin hittills hårt reglerade taximarknad. De nya reglerna innebär bland annat att maximitaxan och gränsen för antalet utfärdade taxitillstånd tas bort. 

-        Finland har inte valt samma lösningar som Sverige, så vi kommer följa utvecklingen på den finska marknaden med stort intresse, säger Claudio Skubla.

Frankrike, Belgien och Storbritannien är exempel på länder som ännu inte avreglerat taximarknaden. Statlig etableringskontroll, reglerad prissättning och regler för var man får ta upp passagerare, är några av de bestämmelser som sätter gränser för taxi i dessa länder.

-        Sverige ligger långt fram när det gäller att skapa konkurrens på taximarknaden. Vi har avskaffat etableringshinder och begränsningar långt före andra jämförbara länder. Därmed har Sverige ett bra utgångsläge för utvecklingen av framtidens taxiverksamhet med ny teknik som bidrar till en enklare, grönare och tryggare resa, säger Claudio Skubla Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera