Inbjudan ny rapport: Från Ta-sig till hållplats till Hämtas-hemma

Stefan Fölster presenterar en ny rapport: Från Ta-sig till hållplats till Hämtas-hemma - samhällsvinster av att påskynda persontrafikens paradigmskifte

Tid: Tisdagen den 22 maj kl 10-11. Plats: FORES, Kungsbroplan 2, Stockholm

Möjligheten att kunna transportera sig med egen bil och kollektivtrafik har varit både en frihetsrevolution och en hävstång för samhällsekonomin. En lika stor revolution för persontransporter väntar under de kommande åren då dagens transportsystem står inför stora utmaningar. Växthusgasutsläpp och andra miljöproblem kan med dagens teknik bara lösas till höga kostnader. Mängden privatbilar skapar trängsel och brist på parkeringsplatser. Växande grupper har svårt att ta sig till kollektivtrafikens noder. Och hur ska äldre kunna förflytta sig när de har svårt att gå och cykla – och inte kan eller vill köra bil?

Stefan Fölster, nationalekonom och rapportförfattare, presenterar möjliga samhällsvinster av att påskynda övergången från privatbilism till fungerande kollektivtrafik.

Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier, Jakob Lagercrantz, 2030 Sekretariatet och Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet är inbjudna att kommentera rapporten.

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se


Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Samhällsvinster av att påskynda persontrafikens paradigmskifte
Stefan Fölster