Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Stefan Fölster, nationalekonom, presenterar idag rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma. I rapporten beräknas samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till Hämtas-hemma tjänster, med andra ord, resor från önskad startpunkt till önskad destination utan att resenärer använder eget fordon.

I rapporten framförs ett scenario där endast 20 procent av dagens bilägare har kvar egen bil år 2030 och istället använder sig av Hämtas-hemma tjänster. Ett scenario som ger upphov till stora samhällsekonomiska vinster. Energiförbrukningen skulle minska med 80 procent och avgasutsläpp med över 90 procent. Sammantaget summeras värderingen av vinsterna till 270 miljarder kronor enbart under år 2030. En stor del av denna vinst är besparingar i transportkostnader för bilägare.

-        Självstyrande bilar blir inte automatiskt mer miljövänliga och mindre utrymmeskrävande, menar Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. 

De stora samhällsvinsterna uppstår i stället genom en övergång till ”Hämtas-hemma” transporter, där taxinäringen blir en naturlig del i framtidens mobilitet, Regeringen har formulerat ett mål som innebär att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas under perioden 2006-2025. Tyvärr ser utvecklingen ut att gå åt andra hållet. Under år 2017 ökade bilåkandet i Stockholm med 2,4 procent per person samtidigt som endast tre av tio Stockholmare åker kollektivt.

Av rapporten framgår att kollektivtrafikresandet behöver öka med sju procentenheter per år fram till 2025 för att nå regeringens fördubblingsmål. Det är drygt tre gånger så snabbt som sker idag.

-        Taxi har en stor potential att än mer fungera som kollektivtrafikens förlängda arm. De flesta taxiföretag satsar också på nya miljöeffektiva fordon jämfört med de privat ägda. Genom att främja Hämtas-hemma transporter blir det enklare för fler att ta sig till kollektivtrafikens noder samtidigt som det sparar såväl miljö som kostnader för individ och samhälle, avslutar Claudio Skubla.

Läs hela rapporten här: http://www.taxiforbundet.se/ 

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar