Peter Norman ny ordförande i Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundets kongress valde idag ny förbundsordförande. Det blir Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Reinfeldts regering från 2010 till 2014, som ersätter tidigare förbundsordförande Bo Bylund.

- Peter Norman har en gedigen kompetens med stor erfarenhet från regeringskansliet och stora organisationer. Han är betrodd i breda kretsar vilket ger Svenska Taxiförbundet goda förutsättningar att samverka med politiker och beslutsfattare i myndigheter och näringsliv, säger valberedningens ordförande Dimitrios Faniadis.

Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering från 2010 till 2014, är utbildad civilekonom och har bland annat varit vd för Sjunde AP-Fonden, ordförande i Carnegie Investment Bank och direktör i Riksbanken.

- Peter Norman kommer redan från början att kunna vidareutveckla Förbundet, stärka myndighetskontakterna och bidra till en stark och enad taxinäring, säger Dimitrios Faniadis.

Kontaktinformation:

Dimitrios Faniadis
Valberedningens ordförande
0707 12 01 46

Peter Norman
Förbundsordförande
Svenska Taxiförbundet
072-7202204

Claudio Skubla
Tf Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera