Pressinbjudan   Ny rapport: Rut-avdrag för taxi - skulle samhället vinna på om fler tog taxi?


Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare, presenterar en ny rapport som visar hur ett RUT-avdrag för taxi skulle kunna påverka människors vardag och vilka de samhällsekonomiska effekterna skulle kunna leda till med mer taxi och mindre privatbilism.

Per Åsling, (C) ordförande skatteutskottet, Jörgen Hellman (S) vice ordförande skatteutskottet och Helena Bouveng, (M) ledamot skatteutskottet, kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag den 13 februari kl 10-11, kaffe kl 9.30

Plats: Volkswagen Showroom, Hamngatan 13, Stockholm

Bakgrund

Enligt Trafikverket måste antalet bilar i Stockholm minska med 30 procent fram till år 2030 om de klimatmål som satts upp ska kunna nås. Samtidigt visar alla prognoser att biltrafiken istället kommer att öka med 30 procent i Stockholmsregionen.

Vid sidan av bilen är taxi det mest flexibla färdmedlet. Dock är det få privatpersoner som använder taxi som en del av kollektivtrafiken i sin vardag. En av anledningarna är det upplevs som alldeles för dyrt, vilket till stor del beror på att cirka 60 procent av taxis kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter. Det har bidragit till att den svarta taxiverksamheten växer, vilket på vissa orter i Sverige helt slagit ut den seriösa taxinäringen.

Kontaktinformation:

Irene Fällström
Kommunikationschef
0724 02 69 55
irene.fallstrom@taxiforbundet.se

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.seOm oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera

Media

Media