Regeringsbeslut kan kosta taxiföretagen en halv miljard kronor

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler ska införas den 1 januari 2016. Nu riskerar regeringen att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor.

– Det vore en katastrof för landets taxiföretag, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

- Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor och vore en katastrof för landets alla taxiföretagare, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Inför sjösättningen av den nya lagen om redovisningscentraler, som börjar gälla den 1 januari 2016, finns det signaler om att regeringen planererar att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. Det är tvärtemot förslaget i den utredning (Ds 2013:66) som föregick lagförslaget och Svenska Taxiförbundets och de seriösa taxiföretagens önskemål.

- Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck, säger Claudio Skubla.

Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

- En lagstiftning som ställer krav på nya taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna, säger Claudio Skubla.

Claudio Skubla
Kommunikationschef
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera