Taxiförbundet begär möte med infrastrukturminister Anna Johansson om myndigheters bristande rutiner vid sexbrott i taxi

Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen häktad misstänkt för en våldtäkt i sin taxi.

- Det har dröjt ett halvår från att domen trädde i laga kraft till att Transportstyrelsen, som är ansvarig myndighet, drog in taxiförarlegitimationen. Det är högst anmärkningsvärt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet., som idag har lämnat en begäran om möte med infrastrukturminister Anna Johansson.

Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen häktad misstänkt för en våldtäkt i sin taxi.

- I det här fallet har det dröjt ett halvår från att domen trädde i laga kraft till att Transportstyrelsen, som är ansvarig myndighet, drog in taxiförarlegitimationen. Det är högst anmärkningsvärt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Händelsen har föranlett att Svenska Taxiförbundet idag har lämnat in en begäran om möte med Infrastrukturminister Anna Johansson om hur informationsutbytet mellan domstolarna och Transportstyrelsen går till rörande sådan brottslighet och om det finns möjlighet att påskynda övervaknings-/återkallelseprocessen hos Transportstyrelsen – allt för att öka tryggheten för taxiresenärerna.

- Svenska Taxiförbundet har investerat stora resurser i att utveckla en digital plattform som nästintill i realtid stämmer av taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter mot Transportstyrelsens vägtrafikregister. Vi har alltså gjort vad vi kan för att hindra obehöriga förare att verka inom transportsektorn. Det är därför av högsta vikt att också kommunikationen mellan myndigheterna fungerar så effektivt som möjligt, säger Claudio Skubla.

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Om oss

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Prenumerera