Nej tack till råd från KKN-rådet!

Alla tre förslagen är meningslösa, menar Lennart Eng, ordförande i Svenska Tecknare, om resultatet av regeringens råd för de kulturella och kreativa näringarna.

2010 tillsatte regeringen ett råd för de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Nu har rådet avslutat sitt arbete och lagt fram tre förslag. Konstigt nog är inget av dem till någon nytta för de kulturella och kreativa näringarna. Lennart Eng, ordförande i Svenska Tecknare, intresseorganisationen för grafiska formgivare, illustartörer, animatörer och serietecknare, förklarar varför.

– Förslagen verkar baseras på blandade myter, tvivelaktiga bilder och lösa påståenden som varvas om varandra. De kulturella och kreativa näringarna har en stor potential att bidra till ekonomisk och social utveckling i samhället, säger Lennart Eng, men trots denna självklarhet har rådet inte lyckats ta fram några förslag som bidrar till en sådan utveckling.

Förslagen är följande:

  • Staten ska stöda bildandet av ett branschförbund för KKN,
  • En ”verksamhetsstödjande bolagsstruktur” typ Läkarnas Praktikertjänst ska skapas för KKN
  • Instifta ett antal priser och utmärkelser för att stimulera kvalitetsutveckling

Lennart Eng förklarar varför inget av förslagen är bra:

– Ska jag, Grythyttans måltidsakademi, Bonnierkoncernen och Svenska Turistföreningen vara med i samma branschorganisation? Och det finns redan en massa organisationer som jobbar häcken av sig för att serva de verksamma inom respektive område med just de tjänster som Praktikertjänst-KKN föreslås erbjuda. De har arbetat länge och samlat på sig en fantastisk kunskapsbas om hur det här funkar. Men det verkar inte som om rådet har pratat med några av oss. Slutligen: fler priser och utmärkelser är bara skrattretande med tanke på de förändringar inom skattelagstiftningen, socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitiken och upphovsrättslagstiftningen som skulle behöva genomföras.

För mer information:

Lennart Eng, ordförande

073-544 55 34

lennart@svenskatecknare.se

Jenny Lindahl Persson, verksamhetsledare

070-096 74 12

jlp@svenskatecknare.se

Svenska Tecknare är en intresseorganisation för grafiska formgivare, illustratörer, animatörer och serietecknare.

Taggar:

Om oss

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förslagen verkar baseras på blandade myter, tvivelaktiga bilder och lösa påståenden som varvas om varandra. De kulturella och kreativa näringarna har en stor potential att bidra till ekonomisk och social utveckling i samhället, säger Lennart Eng, men trots denna självklarhet har rådet inte lyckats ta fram några förslag som bidrar till en sådan utveckling.
Lennart Eng
Ska jag, Grythyttans måltidsakademi, Bonnierkoncernen och Svenska Turistföreningen vara med i samma branschorganisation?
Lennart Eng
Fler priser och utmärkelser är bara skrattretande med tanke på de förändringar inom skattelagstiftningen, socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitiken och upphovsrättslagstiftningen som skulle behöva genomföras.
Lennart Eng