Regeringen backar om biblioteksersättningen

Efter att ha kritiserats av bland andra Sveriges Författarförbund, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare väljer nu regeringen en betydligt mer ödmjuk inställning i frågan om ersättning till de litterära upphovsmännen för utlånade böcker på biblioteken.

”Litterära upphovsmän ska naturligtvis ha rätt till en ersättning och därför kommer vi att värna biblioteksersättningen.” Skriver Kulturministern i en debattartikel på Svenska Tecknares hemsida.

http://www.svenskatecknare.se/tecknaren/2013/04/10/regeringens-syn-pa-biblioteksersattningen

Vilket välkomnas av de tre förbunden.

– För den fortsatta processen med Litteraturutredningens förslag är det bra att alla parter har en gemensam syn: Biblioteksersättningen är inget bidrag utan en ersättning, säger Lennart Eng ordförande för Svenska Tecknare.

Även om de tre förbunden är glada att regeringen inte längre ser på biblioteksersättningen som ett bidrag menar man att ett ersättningssystem förpliktigar till verkliga förhandlingar. Något regeringen i direktiven till litteraturutredningen aviserat att man inte vill ha i framtiden.

– Det är glädjande att kulturministern äntligen talar om ersättning. Men vad är utmärkande för en ersättning? Jo, bland annat att det vid fastställandet av ersättningens storlek är jämbördiga parter som förhandlar och att ersättningens värde bör jämföras med lön för utfört arbete, säger Gunnar Ardelius ordförande i Författarförbundet.

Av det skälet efterlyser de tre förbunden ett tydligt ställningstagande när det gäller förhandlingsordningen.

– Känslan att regeringen tänker dribbla bort oss från förhandlingsbordet hänger som ett orosmoln i luften. Vi vill ha klara besked, säger Lotta Schwarz ordförande för Svenska Fotografers förbund

För mer info:

Lennart Eng Ordförande Svenska Tecknare 
073 – 544 55 34

Lotta Schwarz Ordförande Svenska Fotografers förbund
070 – 313 57 25

Gunnar Ardelius Ordförande Författarförbundet
073 - 945 01 15

Jenny Lindahl Persson
Verksamhetsledare
Svenska Tecknare 070 – 096 74 12

Svenska Tecknare är en medlemsstyrd förening som organiserar illustratörer, grafiska designers, animatörer och serietecknare.

Om oss

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.

Citat

Litterära upphovsmän ska naturligtvis ha rätt till en ersättning och därför kommer vi att värna biblioteksersättningen
Lena Adelsohn Liljeroth
För den fortsatta processen med Litteraturutredningens förslag är det bra att alla parter har en gemensam syn: Biblioteksersättningen är inget bidrag utan en ersättning
Lennart Eng ordförande för Svenska Tecknare
Känslan att regeringen tänker dribbla bort oss från förhandlingsbordet hänger som ett orosmoln i luften. Vi vill ha klara besked.
Lotta Schwarz ordförande för Svenska Fotografers förbund
Det är glädjande att kulturministern äntligen talar om ersättning. Men vad är utmärkande för en ersättning? Jo, bland annat att det vid fastställandet av ersättningens storlek är jämbördiga parter som förhandlar och att ersättningens värde bör jämföras med lön för utfört arbete
Gunnar Ardelius ordförande i Författarförbundet