SEB och Tennisförbundet förnyar inte sitt sponsringssamarbete efter 2015

Svenska Tennisförbundet och SEB förnyar inte sitt sponsringssamarbete när det befintliga avtalet löper ut i december 2015. Fram till årsskiftet 2015/16 löper dock samarbetet precis som vanligt och parallellt med detta sjösätter Tennisförbundet sin nya partnerstrategi vilken lanseras till fullo i slutet av 2015.  

– Vi är mycket stolta över att ha haft SEB som huvudpartner under lång tid och över det arbete vi gjort hittills och också kommer att göra tillsammans under 2014/15. Tennisförbundet kommer givetvis att fortsätta vårt viktiga arbete för ungdomar även efter samarbetets utgång, men med en bredare och än mer fokuserad partnerstrategi som vi tror mycket på, säger Ulf Dahlström.

Tennisförbundet och SEB har samarbetat i åtta år när parterna skiljs åt vid avtalets utgång i december 2015. Tennisläger för ungdomar samt Next Generation Cup har varit de viktigaste aktiviteterna i samarbetet.

SEB har gjort en översyn av sina samarbeten och kommer att minska sitt engagemang i sport.

– Vi har haft ett långt och fruktbart samarbete med Tennisförbundet som bland annat har lett till att över 1 000 barn och ungdomar per år har fått möjlighet att växa som individer och tennisspelare. Framöver kommer vi att tydligare fokusera vårt sponsringsarbete mot entreprenörskap och utbildning och kunskap, säger kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Dahlström, Generalsekreterare Svenska Tennisförbundet
Mobil: 072-511 68 44
E-mail: ulf.dahlström@tennis.se

Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör SEB,
Mobil: 070-550 3500
E-mail: viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Svenska Tennisförbundet roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 106 000 medlemmar organiserade i sju regioner och cirka 440 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter. Svenska Tennisförbundet är ett av landets mest framgångsrika idrottsförbund sett till de senaste 25 åren. Svenska spelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, däribland 37 stycken Grand Slam-titlar. Förbundet har 11000 licensierade tävlingsspelare och varje år arrangeras 500 nationella tävlingar. I seriespelet deltar runt 1300 lag och cirka 5500 spelare. Läs mer på www.tennis.se

Om oss

Svenska Tennisförbundet roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 106 000 medlemmar organiserade i sju regioner och cirka 440 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter. Svenska Tennisförbundet är ett av landets mest framgångsrika idrottsförbund sett till de senaste 25 åren. Svenska spelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, däribland 37 stycken Grand Slam-titlar. Förbundet har 11000 licensierade tävlingsspelare och varje år arrangeras 500 nationella tävlingar. I seriespelet deltar runt 1300 lag och cirka 5500 spelare. Läs mer på www.tennis.se

Dokument & länkar