Internationella Modersmålsdagen: Hälften av världens språk försvunna inom 100 år

Beräkningar visar att nära hälften av de ungefär 6000 språk som talas i världen idag kan vara försvunna vid slutet av detta århundrade - 96 % av världens språk talas endast av 4 % av världens folk.

Modersmålsdagen, International Mother Language Day, instiftades vid Unescos generalkonferens år 1999 och sedan dess har dagen uppmärksammats på olika sätt världen runt den 21 februari. Syftet med ”dagen” är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

Det finns idag en ökande medvetenhet om språkets roll i utveckling, behovet av att bevara kulturarvet och skapa kvalitetsutbildning för alla.

- ”Att lära sig förstå och kunna uttrycka sig väl på sitt eget modersmål är en demokratisk rättighet. Det är också den bästa förutsättningen för att lära sig andra språk. Därför är inte minst arbetet för att bevara och utveckla minoritetsspråken en så viktig angelägenhet,” säger Inger Davidson, ordförande i Svenska Unescorådet.

Temat för årets Modersmålsdag är modersmål och böcker. För att underlätta barns skolgång och bygga en stabil grund för inlärning är undervisning på det egna modersmålet mycket viktigt. Unesco har tagit fram en ”Atlas över språk i fara” som listar över 2 500 språk som riskerar att försvinna inom det närmaste århundradet. Atlasen ska förutom att sprida information fungera som ett medel för arbetet med att bevara språk och för att driva forskning om minoritetsspråk och grupperna som talar dem.

Länk till UNESCO Atlas over World’s Languages in Danger

För mer information se www.unesco.se eller kontakta Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet, tel. 08-405 33 85

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Unesco bygger nätverk och genom att utarbeta gemensamma regler (som t ex konventioner) bland annat. Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk.

Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).

Taggar:

Om oss

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Unesco bygger nätverk och genom att utarbeta gemensamma regler (som t ex konventioner) bland annat. Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).www.unesco.se

Dokument & länkar