Nu beslutat: Första Unescocentret i Sverige inrättas

FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, Unesco, har beslutat att inrätta ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Centret kommer att drivas av Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet och blir, med sitt fokus på samarbete kring gränsöverskridande vatten, unikt i världen.

Merparten av världens länder delar vattenområden, såsom floder och sjöar. De måste därmed samarbeta med andra stater kring denna livsavgörande resurs.

Det svenska Unescocentret, som kommer att placeras hos SIWI, kommer att vara inriktat på just vattensamarbete och har som mål att utveckla forskning och kunskap om gränsöverskridande vattenresurser och hur man kan etablera och utveckla fungerande samarbeten kring vatten även i situationer där politisk konflikt råder.

– Jordens befolkning växer. År 2050 kommer vi att vara nio miljarder människor. Men trots att vi blir fler så ökar inte våra vattentillgångar. Det kommer alltså att bli än viktigare i framtiden att skapa gott samarbete kring vatten och då särskilt gränsöverskridande vatten. Vi gläds över att tillsammans med universiteten i Uppsala och Göteborg kunna etablera ett Unescocenter i Sverige kring vattensamarbete, säger SIWI:s VD Torgny Holmgren.

Det är första gången ett Unescocenter inrättas i Sverige. Runt om i världen finns totalt 81 Unescocenter. Av dem är 18 inriktade på vattenrelaterade frågor. Det svenska centret kommer att bidra till att Sverige kan fördjupa sitt engagemang i vattenfrågor och sprida den svenska forskningen på området. Fokus kommer att ligga på att vidareutveckla den starka forskningstradition kring vatten, konflikter och samarbete som finns i Sverige.

– Tillgång till rent vatten är en avgörande global framtidsfråga. Inrättandet av ett Unescocenter för vattensamarbete i Sverige kommer att bidra till att öka Unescos kapacitet inom vattensamarbete och bidra till konkret stöd i regioner där konflikter är starka kring delat vatten, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, skapad med målet att skapa fred genom ökat samarbete mellan länder. Unesco bildades 1945 och har i dag 195 medlemsländer. Sverige har varit medlem sedan 1950.

Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik och hållbar utveckling. SIWI forskar och agerar rådgivare inom en rad vattenrelaterade områden. Institutet arrangerar World Water Week i Stockholm och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.

För mer information kontakta:

Per Magnusson, Svenska Unescorådet, tel 070-229 58 89

Britt-Louise Andersson, kommunikationschef SIWI, tel 08-12 13 60 30

Taggar:

Om oss

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Unesco bygger nätverk och genom att utarbeta gemensamma regler (som t ex konventioner) bland annat. Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).www.unesco.se